fbpx

Prieš Rusijos atominę šaukiama protesto akcija

Dalintis:

Šių metų vasario 5 d. įkurto piliečių sambūrio „Jungtinis demokratinis judėjimas“, kurio pirmininku išrinktas advokatas, teisininkas, buvęs Seimo narys Kęstutis Čilinskas, Klaipėdos skyriaus nariai rengiasi protesto akcijai prieš atominės elektrinė statybą Kaliningrado srityje. Kaip „Tauragės kurjeriui“ telefonu sakė iniciatyvinės grupės narys Henrikas Labrencas, rugsėjo 26-ąją ant Rambyno kalno rinksis Lietuvos Respublikos piliečiai, neabejingi šalies likimui. Rengiamas „Ragainės deklaracijos“ projektas, kuriame bus išdėstyti moksliškai motyvuoti argumentai, prieštaraujantys branduolinio energetinio monstro kaimyninėje šalyje statybai.
Kaliningrado srityje leidžiamas laikraštis „Tilzitskaja volna“ liepos 29 d. išspausdino diskusijų audrą sukėlusį straipsnį apie planuojamos elektrinės statybą. Jame paviešinti kai kurie elektrinės duomenys. Esą renkant elektrinei vietą apsistota ties Kaliningrado srities rytine Nemano (Ragainės) rajono dalimi. Viena elektrinės aikštelių numatoma prie Malomožaisko gyvenvietės. Ji, laikraščio teigimu, vertinama kaip prioritetinė. Kita galima vieta – prie Zabrodino gyvenvietės, tačiau ten – pelkynai, tad prieš pradedant statybas tektų atlikti didelius melioracijos darbus. Trečia galimybė statybai – prie Rudakovo gyvenvietės, bet ji tolokai nuo vandens šaltinių. Svarstoma – jeigu elektrinė būtų statoma Malomožaiske, į šiaurę nuo gyvenvietės už 10–12 km būtų Nemunas ir Lietuvos siena. Už 5 km į šiaurės rytus teka Šešupė. Atominę elektrinę sudarytų du po 1200 megavatų blokai.  Pirmąjį reaktorių planuojama pradėti eksploatuoti 2015 m. Jo eksploatacija vyktų apie 50 metų.  Jeigu branduolinė elektrinė būtų pastatyta Malomožaiske, jos 15 km vadinamoji stebėjimo, arba saugumo, zona apimtų ir dalį Lietuvos. Toji  dalis nuo Viešvilės panemune tęstųsi į vakarus. Vienas Kaliningrado srities visuomeninės ekologinės organizacijos „Ekologinė gynyba“ (rus. „Ekozaščita“) vadovų Vladimiras Slyvakas dėl Baltijos atominės elektrinės statybos paskelbė nerimą keliančius duomenis. Sovetske (Tilžėje) esą jau įvyko kelios protesto akcijos, nukreiptos prieš Baltijos atominės elektrinės statybą. Per tūkstantį protestuotojų pasirašė kreipimąsi į Rusijos prezidentą, ragindami nestatyti elektrinės, vadindami šiuos planus ekologine beprotybe.Baltijos atominė elektrinė stovėtų tarptautinio oro susisiekimo koridoriuje. Virš elektrinės kasdien praskristų dešimtys lėktuvų. Nerimą kelia ir tai, kad netoli Malomožaisko yra dujotiekis, nutiestas iš Rusijos per Lietuvą į Kaliningradą. Nuo dujotiekio iki elektrinės būtų 3–6 km. O tai neatitinka saugumo reikalavimų, keliamų branduolinei elektrinei.Jeigu abu elektrinės reaktoriai pagamins 2400 megavatų elektros energijos, jiems atvėsinti teks naudoti apie 2 kub. km vandens per metus. Žinoma, vanduo bus imamas iš Nemuno. Tik ne tiesiogiai – o iš artimesnės Šešupės, kurią nuolat teks papildyti Nemuno vandeniu. Prireiks iškasti vieną ar kelis kanalus arba nutiesti vamzdžius. Prieš išleidžiant vandenį iš elektrinės į upę, jis būtų vėsinamas aušintuvais. Sumanymas naudoti Šešupės ir Nemuno vandenį kelia grėsmę gamtai. Iš elektrinės į upes grąžintas vanduo bus sušilęs ne mažiau kaip 6 laipsniais. Svarstoma, kad dėl to gali nukentėti Nemuno deltos draustinis ir Europos Sąjungos saugoma „Natura 2000“ teritorija. Sumažėjus vandens kiekiui Nemune, gali nusekti ir Kuršių marios.– Nemuno žemupys gamtosaugos požiūriu labai jautrus – jame gali iš pagrindų pasikeisti ekologinė situacija. Lietuvos valdžios atstovai pernelyg ramiai stebi galimą Baltijos atominės elektrinės statybą. Šis Rusijos Vyriausybės projektas neabejotinai kels grėsmę žmonių saugumui ir aplinkos pokyčiams. Deja, kol kas rusai nenori pranešti išsamesnės informacijos apie būsimus elektrinės galingumus, technologijas, reaktorių aušinimą. Neturėdama tikslių duomenų Lietuva negali reikšti savo nuomonės. Tikime, kad rugsėjo 26-ąją Lietuvos piliečiai pasakys savo valią, – „Tauragės kurjeriui“ sakė planuojamo protesto iniciatyvinės grupės narys Henrikas Labrencas.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą