Nauji reikalavimai automobiliams

Dalintis:

Šią savaitę Europos Parlamente buvo pritarta reglamentui dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų. Reglamentas suvienijo šią sritį reglamentavusias 60 direktyvų.
Pasiūliusi reglamentą, Europos Komisija pirmiausia siekė gerokai supaprastinti galiojančius teisės aktus. Antra, pateikti nauji privalomieji reikalavimai dėl pažangių saugos elementų: visose transporto priemonėse reikės įrengti elektroninio stabilumo kontrolės sistemas; lengvuosiuose automobiliuose – padangų oro slėgio stebėjimo sistemas. Sunkiasvorėse transporto priemonėse – pažangiąsias staigaus stabdymo sistemas ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemas. Ir trečia, nustatytos griežtesnės padangų keliamo triukšmo ribinės vertės bei pateikiami nauji reikalavimai automobiliui važiuojant šlapia danga. Tam tikros spalvotos žymos nurodys, kurios padangos “draugiškos” aplinkai, kurios – ne. Taip siekiama sumažinti į atmosferą išmetamų CO2 dujų kiekį. “Reglamentas išsprendžia keletą opių klausimų. Pirmiausia – į vieną visumą sugrupuoti šią sritį reglamentuojantys iki šiol išsibarstę teisės aktai. Tačiau ne mažiau reikšmingas saugumo keliuose klausimas, ypač gyvenant “karo keliuose” atmosferoje. ES sprendžia ir aplinkosaugos problemas, susijusias su dideliais CO2 išmetimais, ypač transporto srityje”, – sakė EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto narys Šarūnas Birutis. Statistika liudija, kad kelių transporto priemonės išmeta beveik 25 proc. bendro CO2 išmetamųjų teršalų kiekio, todėl didžiausias ES uždavinys – sumažinti transporto priemonių energijos vartojimo intensyvumą ir jų į aplinką išmetamą anglies dvideginio kiekį. Reglamentu nustatomi privalomieji reikalavimai dėl pažangių saugos elementų, iš kurių svarbiausi: elektroninio stabilumo kontrolės sistemos (angl. ESCS) visose transporto priemonėse; pažangiosios staigaus stabdymo sistemos (angl. AEBS) ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos (angl. LDWS) sunkiasvorėse transporto priemonėse. “Jei elektroninio stabilumo kontrolės sistemos naujuose automobiliuose jau paplitusios, tai pažangiosios staigaus stabdymo sistemos ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos – ganėtinai naujos ir sudėtingos technologijos, todėl norint jas įdiegti prireiks daugiau laiko nei numatyta Komisijos pasiūlyme, – sakė Š. Birutis. – Be to, nedidelės galios, sunkiasvorių ir prekybos transporto priemonių charakteristikos ir naudojimas labai skiriasi. Todėl gali būti, kad techninius reikalavimus, taikomus pažangiajai staigaus stabdymo sistemai ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemai, reikės svarstyti atskirai, atsižvelgiant į skirtingus transporto priemonių tipus.” Reglamentas bus taikomas nuo 2012 m. Kai kuriems punktams numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2018 m., kad gamintojai galėtų lengviau prisitaikyti prie naujų ES reikalavimų. Šis reglamentas bus privalomas visoms valstybėms narėms. Europarlamentaras pabrėžė, kad minėto dokumento nuostatos suderintos su gamintojų atstovais. Taigi rastas kompromisinis variantas, ypač dėl reglamento įsigaliojimo terminų. Primisime, kad Š. Birutis buvo nuomonės dėl “Euro 5” standartų pranešėjas. Šie standartai įsigalioja nuo šių metų rudens. Pagal “Euro 5” standartus – kietųjų dalelių kiekis dyzelinių ir benzininių automobilių išmetamosiose dujose neturės viršyti 5 mg/km; azoto oksidai dyzelinių automobilių išmetamosiose dujose – ne daugiau 200 mg/km, o benzininiuose automobiliuose – 60 mg/km; benzininių automobilių išmetamosiose dujose angliavandenilių riba neturės viršyti 75 mg/km.Jūratė Mockuvienė

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą