Apskrities regioninė plėtra šiandien ir rytoj

Dalintis:

Birželio 14 dieną Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamame posėdyje Jurbarke buvo aptarta ES paramos 2007–2013 m. laikotarpio lėšų įsisavinimo būklė, problemos ir kliūtys, jų šalinimas ir konstatuota, kad darbas šiuo metu vyksta sklandžiai, lėšos įsisavinamos laiku, tikslingai ir efektyviai, nėra esminių trūkumų ar pažeidimų.  Taip pat buvo aptarti 2014–2020 metų laikotarpio planavimo principai, tendencijos ir kryptys, galimybės vykdyti subalansuotą regioninę plėtrą.
Su Lietuvos savivaldybių asociacija bei Susisiekimo ministerija bendromis jėgomis siekiama tinkamai pasirengti artėjančio naujojo ES finansinio laikotarpio 2014–2020 metais iššūkiams: Susisiekimo ministerija jau pradėjo darbus, siekdama tinkamai planuoti regionams Europos Sąjungos 2014–2020 m. galimai skirtiną paramą ir kreipėsi į regionų plėtros tarybas su prašymu pateikti prioritetinių preliminarių projektų sąrašus. Tauragės regiono plėtros taryba įpareigojo apskrities savivaldybių administracijas, socialinius ir ekonominius partnerius bei Regiono plėtros tarybos darbo  grupę laiku parengti projektų sąrašus ir pateikti juos Susisiekimo ministerijai. Regiono savivaldybių administracijos pagal Susisiekimo ministerijos suformuluotus prioritetus ateinančiai finansinei perspektyvai įvardijo savo prioritetinius projektus ir bendrai sutelkę pajėgumus parengė apskrities savivaldybių prioritetinių preliminarių projektų sąrašus, pagal kuriuos regionui būtų reikalinga 352,5 mln. Lt parama.  Taryba, atsižvelgdama į tai, protokoliniu nutarimu patvirtino Tauragės regiono preliminarių projektų sąrašą, įgyvendinant Lietuvos prioritetus transporto ir informacinės visuomenės plėtros srityse, panaudojant Europos Sąjungos paramą, skirtiną Lietuvai 2014–2020 m. laikotarpiu. Posėdyje  priimti 5 sprendimai dėl 6 Tauragės regiono projektų sąrašų pakeitimo ir patikslinimo, 2 sprendimai dėl papildomų kvietimų teikti projektinius pasiūlymus, 1 sprendimas dėl kandidatų skyrimo į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą.Pasibaigus Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso kadencijai, Lietuvos savivaldybių asociacija renka kandidatus iš regionų plėtros tarybų narių naujai 4 metų kadencijai. Pripažindama šio Kongreso svarbą, ginant regiono ir visos Lietuvos reikalus, Tauragės regiono plėtros taryba kandidatais į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso Vietos valdžios rūmus pasiūlė regiono plėtros tarybos pirmininką,  Šilalės rajono savivaldybės merą Joną Gudauską, Jurbarko rajono savivaldybės merą Ričardą Jušką ir Tauragės rajono savivaldybės merą Praną Petrošių, į Regionų rūmus –  Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Silverijų Statkų.Simas Einikis

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą