Ar Tauragė turės gamtines dujas, nulems teismas arba Seimas

Dalintis:

Tauragės apskrities ir rajono vadovų nuo 2001 metų puoselėtų planų ir gyventojų vilčių išsipildymas – kitąmet turėti gamtines dujas – pakibo ant plauko. Dėl stringančio apskrities dujofikavimo projekto įgyvendinimo pastangas deda apskrities viršininko, keturių apskrities savivaldybių administracijos, Lietuvos Vyriausybė.
Tačiau  dujotiekio tiesimą gali išgelbėti tik Vyriausiasis administracinis teismas arba LR Seimas. Pirmasis – patenkindamas apskrities viršininko administracijos skundą, prašantį panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo šių metų liepos 17 d.  nutartį, kuria buvo sustabdytas Tauragės apskrities viršininko administracijos šių metų gegužę duotas statybos leidimas dujotiekiui Šakiai-Jurbarkas-Tauragė, antrasis – skubos tvarka pakeisdamas šių metų balandį priimtą Gamtinių dujų įstatymą.Jurbarkiečiai gali likti be šildymoTauragę gamtinės dujos turėjo pasiekti kitų metų antrąjį ketvirtį, Jurbarką – dar iki šio šildymo sezono pradžios. AB „Kauno energija” savo filiale Jurbarke sumontavo įrangą, pritaikytą naudoti gamtines dujas. Sustabdžius dujotiekio statybą jurbarkiškiai žiemą gali pasitikti šaltuose butuose. Turimų mazuto atsargų užtektų iki gruodžio 1 d. Dėl susidariusios keblios situacijos Jurbarko rajono tarybos nariai raštu kreipėsi į LR Vyriausybės vadovą Gediminą Kirkilą. O administracijos direktorius Jonas Bučinskas apskrities viršininko administracijai liepą rašytu raštu teigia, kad Jurbarko rajono savivaldybė ir AB „Kauno energija” 2006 metų gegužės 12 dieną su AB „Lietuvos dujos” sudarė sutartį, nustatančią preliminarias miesto dujofikavimo sąlygas, sumokėjo ekonomiškai neatsiperkančią dujotiekio statybos dalį, vykdė visus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. „Kauno energija” parengė Jurbarko katilinės dujofikavimo projektą, sudarė rangos sutartį, sumontavo katilinės vidaus dujotiekį ir pritaikė naudoti gamtines dujas trijuose iš keturių katilų, nebepirko mazuto naujam šildymo sezonui. Darbai nutraukti tenkinant „Intergo” prašymąMūsų apskritis vienintelė šalyje neturi gamtinių dujų, jos vadovai keletą metų dėjo pastangas, kad Tauragę dujos pasiektų. Kol smarkiai nepadidėjo gamtinių dujų poreikis šalies vakarų pakrantėje, tauragiškių siekių išsipildymas atrodė miglotai, dujotiekį tiesti labai brangu.2001 metais dėl to vyko aktyvios diskusijos, LR Vyriausybė, Ūkio ministerija ir AB „Lietuvos dujos” priėjo išvadą, kad reikia tiesti dujotiekį Šakiai-Jurbarkas-Tauragė, kuris pasiektų Pagėgius, Šilalę, Šilutę, Klaipėdą. „Lietuvos dujos” parengė galimybių studiją, pradėjo projektavimo darbus.  Pernai pradėti jo įgyvendinimo darbai. Šią vasarą dujotiekis pasiekė Nemuną, tačiau liepą darbai sustojo, nes Klaipėdos apygardos administracinis teismas liepos 17 d., tenkindamas „Intergo” prašymą, laikinai sustabdė Tauragės apskrities viršininko administracijos išduotą statybos leidimą ir uždraudė statybos leidimo sustabdymo metu išduoti magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus.Tauragės apskrities viršininko administracijos vadovai ir dujotiekiu besirūpinantys specialistai buvo šokiruoti ne tik šia teismo nutartimi, bet ir kai kuriomis kitomis su tuo susijusiomis aplinkybėmis – teismas šios nutarties apskrities viršininko administracijai neatsiuntė. Tai padaryti malonėjo UAB „Intergas”. Apskrities viršininko administracija, negavusi šios nutarties, ne tik negalėjo ir neprivalėjo jos vykdyti, bet ir negalėjo pasinaudoti galimybe per nurodytą laiką – septynias dienas apskųsti. Iš „Intergo” gavusi nutartį, apskrities viršininko administracija ją apskundė LR Vyriausiajam administraciniam teismui. Skundas išnagrinėtas, nutartis turėjo būti skelbiama vakar, rugsėjo 10 dieną. Apie ją skaitytojus informuosime kitame laikraščio numeryje. Vyriausybė pritarė, Komisija leido, tačiau…„Lietuvos dujos” jos interesus smarkiai pažeidžiančią teismo nutartį (projektas ilgai puoselėtas, kainuoja dešimtis milijonų litų) taip pat gavo iš „Intergo” ir raštu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, kad dujotiekio Šakiai-Jurbarkas statyboje nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės – statybos leidimas nebūtų laikinai sustabdytas, kol bus išnagrinėtas „Intergo” ieškinys dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu. Nurodoma, kad teismas, stabdymas statybos leidimo galiojimą, vadovavosi 2007 metų balandį priimtu Gamtinių dujų įstatymu, kuris numato, kad naujoms dujų tiekimo sistemoms įrengti reikia gauti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidimą, suteikiamą konkurso tvarka, nors visi planavimo veiksmai atlikti iki jo įsigaliojimo; nepaisoma ūkio ministro 2007-04-27 patvirtinto magistralinio dujotiekio specialiojo plano; privataus juridinio asmens interesai  laikomi svarbesniais už valstybinės reikšmės objekto statybą; nepaisoma viešojo intereso (didelės grupės vartotojų aprūpinimas gamtinėmis dujomis). Tačiau teismas „Lietuvos dujų” prašymą atmetė.  LR Vyriausybė dar iki šios teismo nutarties šių metų liepą priėmė nutarimą, kad šio dujotiekio statybą būtina tęsti. O po teismo nutarties priėmimo „Lietuvos dujos” gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos leidimą tiesti dujotiekį Šakiai-Tauragė. „Intergas” Tauragėje turi dujotiekį?Ne vienam tauragiškiui sunku suprasti, kuo dėtas „Intergas”, jei dėl dujotiekio Tauragės apskrities viršininko administracija su „Lietuvos dujomis” derasi nuo 2001 metų. Tauragiškiai nori, kad dujos kuo greičiau pasiektų Tauragę. Kad būtų tęsiami, o ne stabdomi pradėti darbai. Pasirodo, kad ši bendrovė Tauragėje ir Jurbarke turi… nuosavus dujotiekius: 350 metrų ilgio suskystintų dujų vamzdyną Jurbarke ir 1250 metrų vamzdyną su požeminių cisternų aikštele Tauragėje. Taip pat tokių vamzdynų turi Kazlų Rūdoje ir  Ignalinos rajone. Tai buvo vienas motyvų, dėl ko 2005 metais Vilniaus apygardos administracinio teismo įpareigota Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iš naujo svarstė „Intergo” prašymą dėl licencijos pakeitimo, įtraukiant į licencijos teritorijos apibrėžimą Ignalinos, Jurbarko ir Tauragės rajonų savivaldybių teritorijas. Tačiau Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 metų gruodžio 25 d. priimtame nutarime nurodoma, kad „Intergo” valdomi dujų įrenginiai Ignalinos, Jurbarko, Tauragės rajonų ir Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijose nėra sujungti su kitais gamtinių dujų perdavimo ar paskirstymo įrenginiais, todėl iš esmės neleidžia užtikrinti licencijuojamos gamtinių dujų paskirstymo veiklos ir jos sąlygų vykdymo. Konstatavusi, kad „Intergo” technologinis pajėgumas vykdyti licencijuojamą gamtinių dujų paskirstymo veiklą Kazlų Rūdos, Ignalinos, Jurbarko, Tauragės rajonų savivaldybių teritorijose yra nepakankamas, komisija nutarė atsisakyti pakeisti „Intergo” licenciją paskirstyti gamtines dujas. Neteko girdėti, kad per praėjusį laiką „Intergo” Jurbarke ar Tauragėje turimi vamzdynai tapo sujungti su kitais gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo įrenginiais, tačiau kova už teisę tiekti dujas tęsiasi, nes tai labai pelningas verslas, iš žiniasklaidos žinome, kokią didelę įtaką jis daro politikai. Bet paprasti žmonės nežino, kas, kaip, su kuo ir dėl ko daroma, dalijamasi ir nepasidalijama. Teisinėje valstybėje – teisė visus klausimus „spręsti” teisme?Ūkio ministerija Tauragės apskrities viršininko administracijai ir Jurbarko savivaldybei atsakė niekuo negalinti padėti dėl dujotiekio statybos, nes ją sustabdė teismas, nors sparčiai artinasi šaltasis metų laikotarpis. Karas dėl dujų vyksta toliau: „Intergas” „gaudo” „Lietuvos dujas”, kad neatliktų jokių darbų, o ši bendrovė prašo teismo leisti atlikti statybos konservavimo darbus.Rugsėjo 5 dieną šis klausimas buvo aptariamas su LR Vyriausybės vadovu G.Kirkilu. Į jį buvo pakviesta apskrities viršininkė Irena Ričkuvienė, „Lietuvos dujų” generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius, „Kauno energijos” generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis, keturių apskrities savivaldybių merai. Apskrities viršininkė I.Ričkuvienė „Tauragės kurjeriui” pasakojo, kad visų nuomonė buvo vienoda – dujotiekio Šakiai-Tauragė statyba turi būti tęsiama, jurbarkiškiai artėjančią žiemą neturi likti šaltuose butuose. Tačiau gyvename teisinėje valstybėje, teismams niekas negali daryti įtakos. – Lieka dvi išeitys – laukti ir tikėtis, kad Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas bus palankus – bus panaikinta teismo nutartis, be jokių motyvų, dar neišnagrinėjus „Intergo” prašymo Tauragės apskrities viršininko administracijos išduotą statybos leidimą pripažinti negaliojančiu. Jei taip neatsitiks, Vyriausybės prašymu Seimas turėtų skubos tvarka svarstyti klausimą dėl Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo, kad nebeliktų kabliuko „Intergui” bylinėtis. Per spaudos konferenciją manęs klausė: kodėl davėte neteisėtą leidimą statybai? Atsakiau, kad leidimas buvo teisėtas. Administracijai suteikta teisė išduoti tokį leidimą. Kai tik „Lietuvos dujos” jo paprašė, tą pačią dieną – šių metų gegužės 16-ąją jis buvo išduotas. Ką toliau norėjau pasakyti, niekas nebesiklausė, kad gamtinės dujos labai svarbios mūsų atsiliekančiam regionui, investicijoms pritraukti, – sakė I.Ričkuvienė.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą