fbpx

Auditas: nepakankamas dėmesys socialinėms paslaugoms

Dalintis:

Valstybės kontrolė išanalizavo padėtį savivaldybėse, ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančiųjų minimalius poreikius ir skatina juos įsitraukti į darbo rinką. Kadangi pašalpų ir kompensacijų skyrimas, socialinių paslaugų planavimas ir teikimas yra savarankiškos savivaldybių funkcijos, atliktas auditas ir jo rezultatai yra ypač vertingi toliau tikslingai padedant skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms.
Pernai socialinę pašalpą vidutiniškai per vieną mėnesį gavo 2,55 proc. žmonių, tai yra apie 71,2 tūkst. šalies gyventojų. Minimalių vartojimo poreikių dydis buvo 245 eurai. Atliktas auditas rodo, kad teikiant socialinę paramą pernai minimalių vartojimo poreikių dydis nebuvo užtikrintas 86 proc. jos gavėjų, kurie buvo tikrinti atliekant atvejo tyrimą, o 82 proc. socialinės pašalpos gavėjų negavo papildomai skiriamos socialinės pašalpos įsidarbinus. Sudarydamos socialinių paslaugų planus 2018 metams, didžioji dalis savivaldybių neišsiaiškino gyventojų socialinių paslaugų poreikio.Pagrindiniai aspektai, kurie analizuojami Valstybės kontrolės skelbiamoje audito ataskaitoje, yra socialinės paramos kompleksiškumas, adekvatumas, įgalinimas, efektyvumas, informacijos prieinamumo gerinimas. Svarbu tai, kad ataskaitoje socialinė parama siejama ne tik su žmonėms skiriamomis išmokomis, bet ir su socialinėmis paslaugomis, kurių prieinamumas savivaldybėse taip pat lemia gyventojų gyvenimo kokybę.Auditas savivaldybėse nustatė tokias pagrindines problemas:Neišnaudojamos galimybės tenkinti asmenų individualius poreikius ir juos integruoti į darbo rinką. Tai reiškia, kad skiriant paramą nefiksuojami individualūs asmenų poreikiai, o paramos formos nederinamos tarpusavyje. Taip pat nustatyta, kad savivaldybėse neskiriama pakankamai dėmesio socialinėms paslaugoms teikti, o savivaldybių turimi instrumentai, skatinantys asmenis dirbti, nepanaudojami.Socialinė parama neužtikrina minimalių poreikių. Audito ataskaitoje pažymima, kad socialine parama siekiama užtikrinti minimalius gyventojų poreikius, bet suskaičiavus visą teiktą paramą ir palyginus su minimalių vartojimo poreikių dydžiu, vertintais atvejais mažiausiai minimalūs poreikiai buvo užtikrinti vienišiems asmenims, o labiausiai užtikrinti tris ir daugiau vaikų auginančioms šeimoms.Gyventojams savivaldybėse trūksta informacijos apie socialinę paramą. Nustatyta, kad informavimo priemonėse – interneto svetainėse, lankstinukuose, spaudoje ir kitur – trūksta susistemintos, aktualios, patogiai prieinamos informacijos apie visas socialinės paramos rūšis, jos teikimo ir gavimo sąlygas, dydžius.Nematuojamas socialinės paramos efektyvumas. Nėra nuspręsta, kokius rodiklius reikėtų stebėti ir kokias analizes atlikti socialinės paramos efektyvumui ir poveikiui matuoti. Savivaldybėse nėra nustatyta siektinų ar rekomenduojamų rodiklių, pagal kuriuos būtų stebimas socialinės paramos priemonių veiksmingumas, nestebimas ir nevertinamas skurdo rodiklis, strateginiuose dokumentuose numatyti rodikliai neparodo vykdomų priemonių poveikio arba jų iš viso nėra.Pagal Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su savivaldybėmis spręs audito metu nustatytas problemas.SADM inform.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą