fbpx

Gerumas prieš šventes: lauk vejamas dar vienos įstaigos vadovas

Dalintis:

Valymas tęsiasi: iš pareigų verčiamas trauktis ir Tauragės priešgaisrinės tarnybos vadovas Gintaras Ramanauskas. Atleidimo metodas tampa įprastas – neįtinkantį asmenį meras pasikviečia į savo kabinetą ir pareikalauja rašyti prašymą pareigas palikti atseit savo noru. Tiesa, šįkart paaiškėjo, kad būsimi vadovų atleidimo veiksmai už uždarų durų iš vakaro gali būti aptariami su kai kuriais, žinoma, valdančiosios koalicijos nariais. Septyniolika metų Priešgaisrinei tarnybai vadovaujantis G.Ramanauskas sako rajono vadovui taip paprastai nenusileisiąs. 

Atliko dar vieną patikrinimą

Kad 17 metų Tauragės priešgaisrinei tarnybai vadovaujantis Gintaras Ramanauskas valdžiai neįtinka, paaiškėjo dar pavasarį, kai šioje tarnyboje savivaldybės administracija atliko auditą. Pažeidimų tuomet rasta, tarnybos vadovui net skirta drausminė nuobauda – papeikimas. Tačiau G.Ramanauskas sako visus auditorių nurodytus trūkumus ištaisęs, o jie nesantys tokie „baisūs“, kad už juos būtų galima atleisti iš darbo.

Tačiau vien auditu neapsiribota – rugsėjį Tauragės rajono savivaldybės merui ir administracijos direktoriui savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Vidmantas Paliakas, atsakingas už darbų saugą, surašo tarnybinį pranešimą. Jame teigiama, kad vykdydamas savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio pavedimą, V.Paliakas pateikia išvadas apie Tauragės priešgaisrinės tarnybos viršininko veiklos trūkumus ir netinkamą pareigų vykdymą. Tarnybiniame pranešime rašoma, kad šių metų gegužę tarnybos ugniagesiai penkis kartus į iškvietimų vietas vyko nepilnos sudėties, kad G.Ramanauskas nepateikė ataskaitos apie savanorių ugniagesių veiklos organizavimą, šio organizavimo plano, informacijos apie savanorių ugniagesių viešinimo priemones, kad tarnybos darbuotojams trūksta žinių, tarnyboje nėra kai kurių gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtų priemonių – pavyzdžiui, ištraukiamųjų kopėčių, kibiro, grandininiai pjūklai esantys nešvarūs, iš jų neišvalytos drožlės.

Su kaltinimais nesutinkaĮ šiuos kaltinimus G.Ramanauskas rajono valdžiai pateikė oficialų paaiškinimą – jis teigia, kad darbuotojų trūkumas budinčiose pamainose susidarė dėl to, nes buvo duotas žodinis nurodymas nepriimti į komandas daugiau darbuotojų ir juos pakeisti ugniagesiais savanoriais. G.Ramanausko teigimu, savanorių ugniagesių įtraukimas į budinčią pamainą yra ydingas, nes neatitinka išvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijaus – 1 minutės, be to, savanoriai nėra tarnybos darbuotojai. Tarnybos vadovo teigimu, net ir esant maksimaliam darbuotojų skaičiui, dėl darbuotojų atostogų, ligų pamainoje pasilieka budėti po vieną ugniagesį. Jis mano, kad siekiant užtikrinti tinkamą tarnybos darbą reikia ne „prisidenginėti“ savanoriais, o skirti tarnybai papildomų etatų.

G.Ramanauskas nesutinka su teiginiais dėl netinkamo tarnybos techninio aprūpinimo. Pasak jo, tarnyba deda visas pastangas turimai technikai išsaugoti. Tačiau esama padėtis, jo teigimu, katastrofiška dėl netinkamo tarnybos finansavimo. Pasak G.Ramanausko, jau ne vienerius metus tarnyba negauna visų būtinų lėšų valstybės deleguotoms funkcijoms užtikrinti – 2015 m. negavo planuotų 70 tūkstančių, šiemet – 78 tūkstančių eurų. Šie pinigai, pasak G.Ramanausko, – ne prabanga, o privalomos ir minimalios lėšos, reikalingos tarnybai egzistuoti. G.Ramanauskas nesutinka ir su kitais V.Paliako teiginiais, sako, kad jo vadovaujamos tarnybos veikla tikrinama tendencingai, jam daromas spaudimas, todėl jis prašo mero bei savivaldybės administracijos direktoriaus ginti jo vadovaujamos savivaldybės institucijos interesus.

Aptarė iš vakaro

Tačiau į tokį G.Ramanausko prašymą nei meras, nei savivaldybės administracijos direktorius neatsižvelgė. Redakcija turi žinių, kad G.Ramanausko asmuo ir vadovavimas tarnybai praėjusios savaitės trečiadienį galėjo būti aptartas mero kabinete su savivaldybės tarybos nare, „valstiete“ Regina Rimkiene. Mero ir moters, kurios balsas labai panašus į R.Rimkienės, pokalbį „Tauragės kurjerio“ žurnalistė nugirdo visiškai atsitiktinai. Toks atvejis žurnalistui gali pasitaikyti itin retai. Istorija primena detektyvą.

Trečiadienį meras S.Mičiulis iš savo tarnybinio mobiliojo telefono paskambino šių eilučių autorei, tiksliau, perskambino į jos skambutį, nes kiek anksčiau negalėjo kalbėti. Pokalbis buvo trumpas – vos kelios minutės. Tačiau atsitik tu man taip – nei meras, nei žurnalistė, baigę kalbėti, nepaspaudė pokalbio nutraukimo funkcijos ir… jiems abiem net nenutuokiant pokalbis tęsėsi. Kai šių eilučių autorė tai pastebėjo, buvo praėję keliolika minučių. Taip jau atsitiko, kad automatinė pokalbių įrašymo programa įrašė tai, kas tas keliolika minučių vyko mero kabinete. O vyko štai kas – įraše girdėti mero ir moters, gali būti, kad tarybos narės R.Rimkienės, balsai. Jiedu kalbasi apie Priešgaisrinės tarnybos viršininką Gintarą Ramanauską. Prisimenamos anksčiau atlikto audito išvados, jam skirta nuobauda, šio žmogaus liga (G.Ramanauskui neseniai atlikta širdies operacija), kad jis po ligos jau grįžo į darbą, kad kažkas jo darbu nepatenkintas. Nuskamba frazė: „Tai taip ir darom“.

Iš šio pokalbio supratome, kad G.Ramanauskui gresia netekti pareigų. Redakcijoje pasitarėme, kad palauksime jo rezultatų. Ilgai laukti neteko – jau kitą rytą „Tauragės kurjerį“ pasiekė žinia, kad meras S.Mičiulis pasikvietė į savo kabinetą G.Ramanauską ir pareikalavo rašyti prašymą atleisti iš darbo savo noru.

Atleidžiamas vadovas: „Nebeturiu ką prarasti“

„Tauragės kurjeris“ dar tą pačią dieną susisiekė su G.Ramanausku.

„Tauragės kurjeris“. Kaip viskas vyko? Jus meras pasikvietė ir liepė rašyti prašymą trauktis iš darbo savo noru?

Gintaras Ramanauskas. Mane pas merą pakvietė jo referentė. Ji pasakė, kad meras nori mane matyti. Kabinete buvom trise: meras, aš ir vicemerė Virginija Eičienė. Meras pradėjo kalbėti apie audito išvadas. Bet kada jis buvo atliktas, šimtas metų jau. Ir sako: „Mes tau siūlom savo noru išeiti su vieno mėnesio išeitine kompensacija arba mes tave atleidžiam iš darbo“.

TK. Ką atsakėte merui?

G.R. Sakau, jeigu turit už ką, atleiskit. Aš kreipsiuosi į teismus. Aš nematau, už ką būtų mane galima atleisti. Pasakiau merui – tiek metų išdirbęs, visą laiką viskas gerai buvo, juk niekas nepasikeitė, dirbam tą patį darbą. Meras ir vėl pradėjo skaityti savo lapus. Sakau, gi sena čia ta medžiaga. Viską pasakiau merui, kaip mes dirbam, kad departamentas po 70 tūkstančių kiekvienais metais neskiria, nors turėtų. Tačiau jis vėl nuo pat pradžių tą patį skaito. Sakau, mere, nebeskaitykit, aš supratau, bet savo noru iš darbo aš neisiu. Jei turit, už ką išmesti, meskit. Tada jis pasikvietė Redutę (Juridinio skyriaus vedėją Redutę Masolienę, – red.). Bet aš ant nieko nesirašiau, padėkojau už informaciją ir išėjau.

TK. Šiuo metu turite nedarbingumą?

G.R. Taip. Prieš dvi savaites sveikstantis po operacijos grįžau į darbą. Stengiausi normaliai metus užbaigti. Tačiau šita žinia sukėlė stresą, spaudimas pakilo. Jau vasaros pabaigoje man siūlė išeiti. Tai išeitinę tuomet siūlė už penkis mėnesius. Ir tada sakiau, kad neisiu, kad į teismą duosiu. Tai buvo nurimę. Mane pavasarį atlikto audito išvadų pagrindu norėjo atleisti, tačiau Juridinis skyrius tuomet pasakė, kad neišeis, už tai negalima žmogaus atleisti. Tai sugalvojo, kad papeikimą man reikia įtaisyti. Viską, ką auditoriai rekomendavo, sutvarkėm, viską ištaisėm.

TK. Bet savivaldybė atliko dar vieną patikrinimą. Pažeidimų ir vėl nustatyta.

G.R. Taip, atliko specialistas Paliakas. Tai mašiną parūdijusią rado, tai dar kokią smulkmeną. Tai to patikrinimo pagrindu jie mane dabar taršo. Kas nedirba, tas neklysta, Dieve mano.

TK. Tikrai duosite savivaldybę į teismą, jei jus atleis iš darbo?

G.R. Kai gausiu įspėjimą, kad esu atleidžiamas, domėsiuosi, kokiu pagrindu mane atleidžia. Aš net nežinau, už ką mane atleidžia. Ieškosiu teisybės, nebeturiu ką prarasti.

G.Ramanauskas „Tauragės kurjeriui“ įvardijo pavardę, kam, jo žiniomis, valdžia jau siūlė sėsti į tarnybos viršininko kėdę. Tačiau kol kas prašė jos neviešinti. G.Ramanausko teigimu, šis žmogus dar neapsisprendęs, ar priimti siūlymą.

Meras: „Pasitars su chebra“

Savivaldybės tarybos narė R.Rimkienė pripažino, kad trečiadienio rytą buvo mero kabinete, tačiau neigė su meru kalbėjusi apie G.Ramanauską. Esą su rajono vadovu ji aptarė žemdirbiams skirtą seminarą apie vilkus ir avis.

Tačiau informavus, kad redakcija turi mero ir jos pokalbio įrašą, tarybos narė sutriko.

– Jūs juokaujat? Tai kokiais jūs metodais dirbat ir kokioj tarnyboj? – žurnalistės paklausė R.Rimkienė.

Paklausta, ar meras su visais koalicijos partneriais aptaria, ką numatoma atleisti iš pareigų, tarybos narė žurnalistės perklausė:

– Jeigu jūs pokalbį turit, kodėl jūs manęs klausiat? Aš privalau paneigti, kad aš tikrai nekalbėjau, aš kalbėjau apie žemės mokestį. Man gaisrinė nerūpi.

Politikė sakė, kad po šio pokalbio jai prireikė gerti vaistų.

Tauragės meras S.Mičulis, klausinėjamas, kodėl su tarybos nare savo kabinete aptarė G.Ramanausko veiklą, atkakliai tylėjo, tačiau to nepaneigė, pasakė, kad gandų nekomentuos. Paklaustas, ar su visais tarybos nariais aptaria, ką reikia atleisti iš darbo, meras prajuko.

– Ramanauskas yra atleistas ne dėl to, kad yra jūsų bendrapavardis, bet dėl to, kad daug pažeidimų. Ir terminai baigiasi, kada reikėjo priimt sprendimą. Ir aš jį išsikviečiau, ir pasiūliau rašyt prašymą išeit savo noru, bet jis sakė pasitars su chebra, eis bylinėtis. Tai tegu tariasi, – sakė meras.

*** Redakcijos komentaras. Straipsnio autorės ir G.Ramanausko pavardžių sutapimas – tik atsitiktinumas. Šių žmonių giminystės ryšiai nesieja.

Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą