Istorinėje vietoje – šiukšlynas

Dalintis:

Tauragiškis Pranas Ačas, apsilankęs gimtajame Pauliškių kaime (Skaudvilės seniūnija), pakraupo: prie Pupkalnio, kurį aplinkiniai žmonės mano esant piliakalniu, suverstas didžiulis nelegalus sąvartynas.
Istorinę vietą pažymėjo kryžiumi Pranas Ačas gimė ir užaugo Pauliškių kaime. Dabar tik kartkartėmis į šį kaimą užsuka aplankyti našlės pusbrolio žmonos Jogasės Ačienės. Tėvai jam pasakojo, kad jų jaunystės metais šventadieniais ant įspūdingos kalvos, vadinamos Pupkalniu, rinkdavosi jaunimas, būdavo rengiamos gegužinės ir kitokie subuvimai. Kai jis buvo mokinys, taip pat ten su draugais leisdavo laiką. P.Ačas buvo girdėjęs, kad tai istorinė vieta, kad ten kasinėjo archeologai, rado kažin kokių įdomių daiktų. Kolūkių laikais viską pradėta niokoti – kalvos papėdėje pradėtas kasti žvyras ir smėlis. Sunaikintos senos kapinaitės, buvusios ant šalia esančios kalvelės, – iškirsti medžiai, žemė suarta ir apsėta. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvusios kapinaitės pateko į Prano seseriai Irenai Ačienei grąžintą žemės sklypą.– Sesuo buvusių kapinaičių vietoje pastatė kryžių, o žemę apsodino mišku. Ir kiti šalia esantys žemės plotai grąžinti savininkams. Manau, kad Pupkalnis ir jo papėdė tebėra valstybinė žemė, todėl niekam ir nerūpi, kad čia baisus šiukšlynas, – sakė P.Ačas.Pranas mena, kad Pauliškiai buvo nemažas kaimas, dabar jame belikusios dvi sodybos – Ačienės ir Misevičių. Kontrastai Prie Pupkalnio skaudina kontrastai – gamta graži, medžiais apaugusi kalva išties atrodo tarsi žmonių rankomis supilta, o dabartinių gyventojų kiauliškas elgesys šią vietovę pavertė sąvartynu. Paveldosaugininkas Edmundas Mažrimas sakė, kad Pupkalnis nėra įregistruotas kaip piliakalnis, tačiau tai iš tiesų istorinė vieta – XVII amžiuje ten stovyklavo Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenė, apie tai rašoma Adolfo Šapokos „Lietuvos istorijoje“. Dvidešimtojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje šią vietą kasinėjo archeologai, rado daiktų, liudijančių ten buvus LDK kariuomenės stovyklavietę. Bet šie radiniai nepapildė nė vienos muziejaus ekspozicijos, dėl vietinių žmonių abejingumo buvo sunaikinti – pasakojo E.Mažrimas.Pasak istorijos tyrėjo, Pupkalnis – gražus gamtos paminklas, kurį kolūkių laikais buvo ėmę ardyti smėlio ir žvyro kasėjai, bet tuomet pavyko sustabdyti jo niokojimą. Deja, dabar istorinė vieta ne tik nėra tinkamai pažymėta, o dar paniekinta paverčiant ją šiukšlynu. Veža automobiliais ir traktoriaisPauliškių kaimo teršėjai galėtų varžytis su uždaryto Šidagių kaimo sąvartyno nelegalais. Didžiulėje teritorijoje plačiai išdriektos įvairiausios atliekos. Kam kur patogiau, ten jas atvežę ir verčia. Apipiltas kelias į žvyrduobę, šiukšlės kabalioja ant ganyklos tvoros. Vienas kitas maišas nusviestas į ūkininkų ganyklas. Aiškiai matyti, kad tai buitinės atliekos. Tačiau iš turinio galima daryti išvadą, kad galbūt miesto ir kaimo teršėjams „talkino“ ir kažkoks smulkus paslaugų teikėjas – vienoje krūvoje riogso per dešimtį televizorių ekranų.Prie kelio į Adakavą gyvenantys Joana ir Bronislovas Misevičiai neslėpė matantys nuolat pro šalį važiuojančius sunkvežimius, traktorius ir lengvuosius automobilius su priekabomis, pilnomis šiukšlių. Kartą matė vežant visą priekabą televizorių ekranų.Pauliškiai – Joanos tėviškė. Ji pasakojo, kad jaunystėje šokdavo ant Pupkalnio rengtose gegužinėse. Dabar senukai sunkiai vaikšto, niekur nebenueina, tik arklį pasikinkę į bažnyčią benuvažiuoja. Moteriai skaudu, kad teršiama buvusi graži poilsio vieta. Šidagiuose sąvartyną uždarė, Pauliškiuose „atidarė“? „Tauragės kurjerio“ pakalbintas Adakavo bendruomenės pirmininkas, Adakavo pagrindinės mokyklos direktorius Romualdas Levanauskas sakė, kad šiukšles prie Pupkalnio imta pilti, kai ten buvo uždrausta kasti smėlį ir žvyrą. Bet su teršimu esą dar buvo įmanoma susitvarkyti. Atliekas rinkdavo ir Adakavo pagrindinės mokyklos mokiniai. Dabar sąvartynui likviduoti reikalingos nemažos pajėgos. Didysis teršimas prie Pupkalnio prasidėjo neseniai – uždarius Šidagių sąvartyną. Bendruomenės vadovas mano, kad daugiausiai teršia kitų kaimų ir Skaudvilės gyventojai, nes didelė dalis adakaviškių yra sudarę sutartis su UAB „Dunokai“ dėl atliekų išvežimo.Skaudvilės bendruomenės pirmininkas Arūnas Beišys įsitikinęs, kad ir prie Pupkalnio, ir į buvusį Šidagių sąvartyną bei visokias pakampes atliekos bus vežamos tol, kol bus įvestas visuotinis taršos mokestis ir numatytose vietose pastatyti konteineriai. Teks paplušėti seniūnijai Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės agentūros viršininkas Romualdas Jurgelionis sakė, kad apie prie Pupkalnio „įrengtą“ sąvartyną išgirdo pirmą kartą. Pažadėjo ten nusiųsti agentūros inspektorių, kuris savavališkame sąvartyne paieškos kokių nors popierių su teršėjų adresais, kad būtų galima juos nubausti.– Jei teršėjų nepavyks nustatyti, atliekų pašalinimu turės pasirūpinti seniūnija, – sakė aplinkosaugininkas.Skaudvilės seniūnas Virginijus Budvytis aiškino, kad dėl nelegalaus sąvartyno Pauliškių kaime į seniūniją niekas nesikreipė. – Uždarius Šidagių sąvartyną, buvo užtverti keliai, pakabintos lentelės, kad atliekas pilti draudžiama, tačiau tai ne visuomet padeda, nuolat randama išmestų atliekų. Kitais metais bus skirta lėšų Šidagių sąvartynui rekultivuoti. Gali būti, kad kai kurie skaudviliškiai savo atliekas veža ir į Pauliškių kaimą. Reikia aiškintis, kam priklauso ta žemė, įpareigoti jos savininką ar nuomininką atliekas pašalinti, juk jis turi savo žemę prižiūrėti, – sakė seniūnas.Su Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriaus vedėju Ričardu Ažna išsiaiškinome, kad šiukšlėmis apverstas žemės plotas nėra nei privatizuotas, nei išnuomotas, daugiau negu hektaras žemės toje vietoje – Pupkalnis ir jo prieigos – priklauso valstybei. Todėl atliekų pašalinimu teks rūpintis seniūnijai.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą