fbpx

Mokslų daktarė atvėrė muzikos mokyklos „žaizdą“ (atviras mokytojų laiškas)

Dalintis:

Tauragės muzikos mokyklą lankančių vaikų tėvai kyla į kovą – vaikų mylima dainavimo mokytoja Sandra Jankuvienė nusprendė palikti darbą. Prašymą su kone 40-čia parašų jie nunešė į Tauragės savivaldybę. Nors administracijos direktoriaus atsakymas tėvelių nenudžiugino, tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai, išgirdę emocingus tėvų pasisakymus, priėmė jiems palankų sprendimą – išimties tvarka leisti mokytojai atestuotis dar šiemet. Už mylimą mokytoją kovojantys tėvai atskleidė ir kitą muzikos mokyklos žaizdą – jie teigia, kad psichologinis mikroklimatas šioje ugdymo įstaigoje prastas. 
Į repeticijas – kaip į šventęDainavimo mokytoja Sandra Jankuvienė Tauragės muzikos mokykloje dirba ketverius metus. Ir vaikai, ir jų tėveliai neatsidžiaugia: atgaivintas kone „numiręs“ choras, vaikai noriai lanko chorinio dainavimo pamokas, jų koncertai ne kartą įrodė, kaip puikiai vaikai dainuoja, kokie jie užsidegę dainavimu, scenine drąsa. Chorą lanko net tie vaikai, kuriems jis neprivalomas. Akivaizdus artimas mokytojos ir mokinių ryšys, geri santykiai ir bendras tikslas – gražiai dainuoti. S.Jankuvienė organizuoja išskirtinius projektus: vaikų mišios su valstybiniu choru „Vilnius“ ir Lietuvos kariuomenės orkestru bei soliste, Lietuvos nacionalinės premijos laureate A.Kriščiūnaite, projektas su VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“ ir valstybiniu choru „Vilnius“, bendras projektas su „Gospel“ choru, kelių Tauragės rajono mokyklų jungtiniais chorais bei Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestru. Su šiuo orkestru vien šiemet surengti šeši koncertai.Mokytoja yra baigusi Klaipėdos universitetą, Zalcburgo Mocarteumo universiteto Orffo-institutą (Austrija), dirba Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedroje, yra apsigynusi mokslų daktaro laipsnį. Ji vykdo ir šviečiamąją veiklą – organizuoja ir veda kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus, organizuoja užsienio lektorių atvykimą į Lietuvą.Aukštesnė kategorija – tik po dvejų metųDeja, pilna kūrybinių minčių dainavimo mokytoja šiemet nusprendė „padėti tašką“ – mesti darbą Tauragės muzikos mokykloje. Tokį sprendimą S.Jankuvienė priėmė todėl, kad jos netenkina psichologinė aplinka mokymo įstaigoje ir atestacijos programos sudarymo principai.Iškėlusi klausimą dėl galimybės atestuotis, kad gautų aukštesnę kvalifikaciją ir, suprantama, didesnį atlyginimą, S.Jankuvienė gavo neigiamą atsakymą. Prašymą dėl atestacijos ji buvo pateikusi dar 2016 m., tačiau jai atsakyta, kad pagal galiojančius teisės aktus, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais, ji yra įtraukta į atestacijos programą ir siekti įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją galėtų 2019 m. pirmąjį pusmetį. Tai S.Jankuvienės netenkino, todėl ji ir parašė prašymą palikti darbą.   „Ačiū ir viso gero“Išgirdę šią žinią, tėvai, kurių vaikai lanko muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorą, ėmėsi iniciatyvos: birželio 15 d. surašė prašymą ir išsiuntė jį Tauragės muzikos mokyklos direktoriui Robertui Kazlauskui, savivaldybės merui Sigitui Mičiuliui, administracijos direktoriui Modestui Petraičiui ir savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.Tėvai prašė atkreipti dėmesį į muzikos mokykloje susidariusią situaciją. Prašyme jie rašo: „Mūsų vaikai su didžiausiu džiaugsmu lankė choro repeticijas, nes chorui vadovauja kompetentinga vadovė… Esame susirūpinę tokia situacija, kad iš Muzikos mokyklos išeina jauni, energingi, kompetentingi mokytojai, ir prašome informuoti mus raštu, kokių priemonių yra imtasi, kad būtų išlaikyti Tauragės muzikos mokykloje tokie mokytojai, kaip Sandra Jankuvienė, kuri yra pavyzdys visiems kitiems. Ar yra Sandrai Jankuvienei sudaromas pilnas darbo krūvis, leidžiama kelti kvalifikaciją, ar ji skatinama už papildomai organizuojamus renginius, kaip motyvuojami jauni specialistai?“Liepos 4-ąją tėvai gavo administracijos direktoriaus M.Petraičio atsakymą, kuriame teigiama, kad tėvų prašymas buvo apsvarstytas Švietimo skyriuje, išklausyta mokytoja S.Jankuvienė, mokyklos direktorius R.Kazlauskas, mokyklos tarybos pirmininkas Saulius Bernotas, išanalizuoti dokumentai.„Mokytojos S.Jankuvienės sprendimas atsisakyti antraeilių pareigų Muzikos mokykloje yra jos asmeninis sprendimas. Prašyme ir pokalbio metu mokytoja įvardijo, kad jos netenkina psichologinė aplinka ugdymo įstaigoje ir atestacijos programos sudarymo principai, – rašoma atsakyme tėvams. – Dauguma Muzikos mokyklos mokytojų – ilgą pedagoginį stažą turintys mokytojai, kurių mokiniai pasiekia aukštų mokymosi pasiekimų… Pedagogų kaita kolektyve maža… Mokyklos administracija ir Švietimo skyrius vertina buvusios mokytojos S.Jankuvienės indėlį ugdant mokinius ir gerbia jos apsisprendimą tęsti karjerą kitoje įstaigoje“. Toliau aiškinama, kad mokytojai buvo sudarytas pilnas darbo krūvis (19,56 val./sav.), siūlyta jį didinti, o siekti jai aukštesnės kategorijos dabar neleidžia teisės aktai. Mokyklos administracijai ir savivaldos institucijoms rekomenduojama ateinantiems mokslo metams „prioritetu išsikelti mikroklimato gerinimą ir tam numatyti konkrečias priemones“.Dainavimo mokytoja Sandra Jankuvienė: „Nebeapsikenčiu tų patyčių, kurios yra mokykloje, to požiūrio“. Raimondos Alysienės nuotraukaTėvai kelia bangąKai šį klausimą svarstė savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, į  posėdį sugužėjo visas būrys tėvų, kurių vaikai lanko S.Jankuvienės vadovaujamą chorą.Vienas tėvas pasakojo pats lankęs Tauragės muzikos mokyklą prie 32-ejus metus, dabar joje mokosi jo sūnus. Esą per tą laiką niekas nepasikeitė – tie patys mokytojai, ta pati tvarka. Vaikams esą neįdomu, jie nenori tokioje mokykloje mokytis.– Jie eina kaip į katorgą, o juk muzika turėtų būti atgaiva sielai. O ateina iniciatyvus žmogus, ir jį norima išstumti. Ji (S.Jankuvienė, – red.) verčia kitus pasitempti, o senoji karta nebeturi „parako“. Jei vadovams paranku nieko nedaryti, kam tokių vadovų išvis reikia? – žodžių į vatą nevyniojo tėvas.– Atėjom šauktis pagalbos. Šiai mokytojai turi atsirasti vietos Tauragėje. Jei ji liks, mokykloje vaikų tik daugės, – įsitikinusi ir dar vieno muzikos mokyklos mokinio mama.„Kvalifikacinis sąrašas – ne šventa karvė“Emocingos tėvų kalbos komiteto narių nepaliko abejingų.– Net nėra ką kalbėti – ši mokytoja turi likti Tauragėje, – įsitikinęs Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Arūnas Beišys. – Kvalifikacinis sąrašas – ne šventa karvė. Padarysim išimtį, įsirašysim mokytoją atestacijai jau šį rudenį.Tam pritarė visi komiteto nariai, replikavę, kad S.Jankuvienė iškart galėtų siekti ne tik metodininkės, bet ir ekspertės kategorijos.Vis dėlto klausimas apie psichologinį klimatą mokykloje ėjosi ne taip sklandžiai. Pasak A.Beišio, reikia eiti „žingsnis po žingsnio“ – pirma tegu mokytoja sutinka likti, o tada pamažu bus sprendžiami ir kiti klausimai.Komiteto posėdyje išklausyta ir pati mokytoja S.Jankuvienė. – Dėl mikroklimato – aš pati apie tai mokau Klaipėdos universitete, koks turi būti pedagogas, kokie turi būti santykiai su mokiniais. Ir kai pati susiduriu su visiškai kitokiu bendravimu, man tai nepakenčiama, – kalbėjo S.Jankuvienė. – Nebeapsikenčiu tų patyčių, kurios yra mokykloje, to požiūrio. Kolektyvas negali būti toks, koks jis yra dabar. Negalima galvoti, kad vaikas yra blogis. Jei vaikas ką nors ne taip padaro, jis iškart pasmerkiamas, iškart kalbama, esą jo tėtis ir mama šiokie ir tokie. O kas gero įvyksta – niekas nemato. Štai tie amerikoniukai buvo atvažiavę – kaip visi jais žavėjosi. O juk solines partijas kone visi mūsų vaikai dainavo. Niekas neišgirdo, niekas jų nepagyrė. Chore buvo 20 vaikų, dabar yra 48. Šiemet surengėm šešis koncertus su orkestrais, dirbom daug ir sunkiai, rezultatas puikus, tačiau vaikams niekas nepasakė „Jūs šaunuoliai!“ Siūliau ir europinių projektų, tačiau niekam nieko nereikia. Esu neparanki, esu pastumdėlė. Su šiuo kolektyvu nematau jokios vizijos dirbti toliau. Jie net nesupranta, kad turi bėdų. Todėl ir dedu tašką.Vis dėlto kai komiteto nariai jos paklausė, ar ji sutiktų likti, jei atestacija būtų šiemet, ar padėtų „daryti revoliuciją“ muzikos mokykloje, mokytoja sutiko dėti ne „tašką“, o „kablelį“ – likti dirbti mokykloje bent vieną dieną per savaitę.– Lieku labiausiai dėl vaikų – jie išties labai šaunūs, noriu su jais dirbti, – „Tauragės kurjeriui“ sakė S.Jankuvienė.Pasigirdo net ir tokių replikų – esą reikia nuversti mokyklos direktorių, ir galbūt S.Jankuvienė galėtų užimti jo vietą.Tauragės savivaldybės Švietimo skyrius „Tauragės kurjeriui“ atsakė, kad dėl muzikos mokyklos  mikroklimato ir direktoriaus darbo niekada nėra gavęs jokių skundų.Direktoriaus pavaduotojas: „Jokios psichologinės įtampos nėra“Muzikos mokyklos direktorius Robertas Kazlauskas telefonu buvo nepasiekiamas. Jo, kaip švietimo įstaigos vadovo kadencija, baigsis 2020 m. sausio 1-ąją.Tauragės muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Petraitis, „Tauragės kurjerio“ paprašytas išsakyti savo nuomonę apie šią situaciją, sakė:– Nieko negaliu pasakyti. Jokios psichologinės įtampos mokykloje nėra, dar gegužės mėnesį ji tą prašymą parašė, manau, susinervinusi, dabar, manau, ir ji pati pasakytų tą patį. Pas mus viskas gerai, normalu, jokių konfliktų nėra buvę. Visi labai gražiai su ja elgiasi, tik „Sandrute, Sandrute“. Neturiu ką pasakyti.Tauragės muzikos mokytojų atviras laiškasMieli tauragiškiai, muzikos mokyklos mokinių tėveliai, Sandrute,perskaičius liepos 11 dienos straipsnį „Mokslų daktarė atvėrė muzikos mokyklos „žaizdą“, pasidarė liūdna ir graudu. Mokykla turi gilias ugdymo tradicijas, didžiulę darbo patirtį turinčius pedagogus, būrelį perspektyvių jaunų mokytojų, ir staiga sužinojom, kad nieko gero pas mus nėra.Mieloji, esi neteisi. Nereikia taip kalbėti apie muzikos mokyklos kolektyvą. Juk ne vien chorinio dainavimo klasė mus garsina. Kiek įvairiausių renginių, konkursų, koncertų vyksta muzikos mokykloje. O kiek mokinių koncertuoja rajono renginiuose, dalyvauja įvairiuose projektuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Visi norintys apie tai gali sužinoti pavartę mūsų mokyklos internetinį puslapį. Mokykla yra išugdžiusi visą būrį laureatų, diplomantų. Ir tikrai visi yra pasveikinami, pagiriami ir nepamiršti. Mes Tave gerbėme ir mylėjome. Direktorius Tau siūlė pamokų tiek, kiek Tu norėjai, sudarė puikias darbo sąlygas. Niekas iš tavęs nesityčiojo. Niekas iš mūsų negalvoja, kad vaikai yra blogis!! Tai mūsų vaikai, tai mūsų anūkai, tai mūsų ateities karta. Vaikai nesmerkiami, tik stengiamasi juos užauginti kultūringais, muziką mylinčiais žmonėmis.   Puikūs tie mūsų mokiniai! Ir mums jie dėkingi, nes po mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo pareiname su didžiuliais glėbiais gėlių. O dažnai sutikę gatvėje kalbina ir domisi, kaip sekasi, kaip gyvena senieji mokytojai, dalinasi prisiminimais. Kai kurie net užsuka į mokyklą aplankyti buvusių mokytojų.Mokykloje malonu bendrauti, smagu švęsti gimtadienius, dalyvauti ekskursijose, kurių nepakartojamas organizatorius yra direktoriaus pavaduotojas. Kokių puikių mokytojų buvo ir yra mūsų mokykloje! Sandrute, jei toks blogas kolektyvo psichologinis klimatas, ką Tu, kaip mokslų daktarė, padarei, kad jis būtų geresnis? Jei nesuradai bendros kalbos su keliais mokytojais, argi kiti trisdešimt tokie blogi? Mieloji, mums atrodo, kad tu pavargai, vienu metu dirbdama Klaipėdoje, Šilalėje ir Tauragėje. Linkime Tau sėkmės.Tauragės muzikos mokyklos vardu – grupė mokytojų (pasirašo 10 mokytojų, pavardės redakcijai žinomos).

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą