fbpx

Per rinkėjų pasitikėjimą – cenzūros buldozeriu

Dalintis:

Tauragės valdžios aparatas buldozeriu važiuoja per savo rinkėjų pasitikėjimą ir savo pačių pažadus būti atviriems ir skaidriems. „Tauragės kurjeriui“ neoficialiais šaltiniais sužinojus, kad naujajam mero patarėjui Kęstučiui Gabšiui atlyginimas bus mokamas gerokai didesnis negu kitiems tokiems pat specialistams, savivaldybės klerkai ne tik kad atsisakė atskleisti šio viešo asmens algos dydį ir paaiškinti, kuo šis žmogus išskirtinis, bet ir apsiginklavo nauja viešosios informacijos teikimo forma ir tvarka. Tačiau tokią tvarką galime vadinti ne informacijos teikimo, bet tikrų tikriausio neteikimo tvarka. Leidimus savo pavaldiniams atsakyti į visuomenės ir žurnalistų klausimus nuo šiol išduos savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis – be jo žinios prieš žurnalistus šie bijo ir prasižioti. 
Tvarką įvedė, žurnalistams pranešti nesiteikėIš neoficialių šaltinių „Tauragės kurjeris“ sužinojo, kad naujajam Tauragės mero Sigito Mičiulio patarėjui, klaipėdiečiui Kęstučiui Gabšiui, pareigas eiti pradėjusiam sausio 4-ąją, atlyginimas bus mokamas gerokai didesnis negu kitiems dviem mero patarėjams – Dovydui Kaminskui ir Daliai Vaišvilienei. K.Gabšys, mero komandos teigimu, atsakingas už visuomenei pateikiamą savivaldybės informaciją ir savivaldybės įvaizdžio gerinimą. Koks tiksliai atlyginimas bus mokamas K.Gabšiui ir kodėl jis didesnis negu kitiems patarėjams, redakcijos žurnalistams patarta klausti savivaldybės Buhalterijos skyriaus. Oficialiai savivaldybės interneto svetainėje skelbiama, kad kitiems dviem mero patarėjams mokamas 1074 Eur atlyginimas (neatskaičiavus mokesčių).Va tuomet ir prasidėjo tikras detektyvas. Savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė Eugenija Žiauberienė praėjusios savaitės penktadienį paprašė klausimus apie mero patarėjo atlyginimą atsiųsti elektroniniu paštu. Deja, iki antradienio nei iš jos, nei kurio nors kito skyriaus jokio atsakymo nesulaukėme. Kreipėmės į savivaldybės administracijos atstovę spaudai Izoliną Turauskienę. Ši informavo, kad dar perai, spalio 19 dieną, savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis savo įsakymu patvirtino Viešosios informacijos teikimo formą ir tvarką, pagal kurią ir bus nuo šiol atsakinėjama į žurnalistų klausimus. Tačiau kažkodėl apie tokį sprendimą žurnalistai iki šiol informuoti nebuvo. Pasak I.Turauskienės, naujoji tvarka įpareigoja visus savivaldybės administracijos darbuotojus, gavus kokių nors klausimų iš žurnalistų, pirmiausia juos pateikti M.Petraičiui, šis arba atsakysiąs pats, arba nurodysiąs, kas tai turi padaryti.Savivaldybės administracijos atstovė spaudai šįkart paprašė klausimus, į kuriuos pageidaujame atsakymų, nusiųsti tiesiai savivaldybės administracijos direktoriui M.Petraičiui. Antradienį klausimus apie mero patarėjo atlyginimą išsiuntėme ne tik M.Petraičiui, bet ir merui Sigitui Mičiuliui, vicemerei Aušrinei Norkienei, mero patarėjui Kęstučiui Gabšiui ir kitiems mero patarėjams Dovydui Kaminskui bei Daliai Vaišvilienei. Klausėme, koks konkrečiai atlyginimas bus mokamas mero patarėjui, jei mokami, kokie priedai prie atlyginimo ir ar savivaldybė kompensuos K.Gabšio kelionės iš Klaipėdos į Tauragę išlaidas.Prieš atvykdami į savivaldybę, žurnalistai turės gauti leidimąNaujojoje M.Petraičio patvirtintoje visuomenės informavimo tvarkoje, kuri mūsų prašymu tik dabar buvo atsiųsta „Tauragės kurjerio“ redakcijai, yra keistų punktų. Beje, direktoriaus įsakyme rašoma, kad ši tvarka patvirtinta, siekiant užtikrinti Tauragės rajono savivaldybės administracijos veiklos viešumą, gerinti ryšius su visuomene bei operatyvų informacijos pateikimą. Kaip ši tvarka veikia, įsitikinome tiesiogiai – viešumu ir juo labiau operatyvumu čia nė nekvepia. Redakcijos nuomone, šios kadencijos valdžia eina senosios, kurios tariamo viešumo principus, sėdėdami opozicijos kėdėse, nepaliaujamai kritikuodavo, pėdomis – meras Pranas Petrošius ne kartą nuo žurnalistų bandė tvertis tylėjimo ir informacijos neteikimo sienomis, vieną po kitos leido įvairias viešinimo tvarkas ir savo pavaldiniams ne kartą buvo griežtai uždraudęs tiesiogiai bendrauti su žiniasklaida.Vienas naujosios informacijos teikimo tvarkos principų – teikdami informaciją savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar kiti darbuotojai turi būti nešališki ir objektyvūs. Tvarkoje teigiama, kad informaciją visuomenei ir žiniasklaidai gali teikti savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojas, atsakingi Kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai ir tik direktoriaus pavedimu – kiti savivaldybės administracijos darbuotojai. Neįgalioto darbuotojo (tikriausiai reikėtų suprasti, kad „nepalaiminus“ M.Petraičiui) žurnalistams suteikta informacija pagal tvarką laikoma šio darbuotojo asmenine nuomone. Viešosios informacijos teikimo periodiškumą nustato savivaldybės administracijos direktorius, o žurnalistų atvykimas į Tauragės savivaldybės administraciją rengti reportažų turi būti suderintas su administracijos direktoriumi iš anksto. Tvarkoje nurodoma, kad parengęs atsakymą žurnalistams savivaldybės administracijos darbuotojas jį turi suderinti su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo pavaduotoju ir tik tuomet gali siųsti viešosios informacijos rengėjams. Šio aprašo vykdymą kontroliuoja savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius.Mero patarėjas žurnalistams: „Bla bla bla“Deja, naujoji informacijos visuomenei teikimo tvarka aiškumo, objektyvumo ir informacijos taip ir nesuteikė. „Tauragės kurjeriui“ pats paskambinęs mero patarėjas K.Gabšys atsisakė atsakyti į klausimą, koks atlyginimas jam bus mokamas. Jo aiškinimu, atlyginimo dydžio atskleidimas pažeistų jo, kaip asmens, privatumą, nesvarbu, kad mero patarėjas – viešas asmuo, o atlyginimas jam mokamas iš rajono biudžeto lėšų.Kęstutis Gabšys. Laba diena. Žiūrėkit, jūs čia labai mano atlyginimu domitės. Aš labai atvirai sakau – jeigu einam oficialiu keliu, man reikia rašyti leidimą, kad duotų mano asmens duomenis ir ten bla bla bla ir tai užtrunka. Bet aš asmeniškai jums galiu pasakyti, ir laikraščiui tame tarpe, man atlyginimas yra mokamas pagal 14-tą kategoriją Valstybės tarnybos įstatymo tvarka. Jeigu jūs Valstybės tarnybos įstatymą atsidarytumėt, matytumėt visus koeficientus, aš pats nelabai žinau. Man rodos, koeficientas yra septyni ir jis yra dauginamas iš kažkokio skaičiaus. Jokių priedų ir kelionės kompensacijų aš negaunu. Visi savivaldybės atlyginimai yra skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.„Tauragės kurjeris“. O pinigine išraiška tas atlyginimas koks būtų? Savivaldybės interneto puslapyje mero patarėjų atlyginimai skelbiami už 2015 metus. Jūsų ten nėra, nes dirbti jūs pradėjote 2016-aisiais. K.G. Tai už 2016 metus atlyginimai bus skelbiami kas ketvirtį, man rodos. Bet tiksliai nežinau. Atlyginimo pinigine išraiška dar nesu gavęs. Jūs įstatymą pasižiūrėkit ir paskaičiuokit.TK. Bet mes – ne buhalteriai. Gal jūsų buhalteriai gali pasakyti jūsų atlyginimo dydį?K.G. Buhalterė jums neatsakys, nes tam man dabar reikia eiti rašyti popierius, leidimą, kad viešintų mano atlyginimą.TK. Bet jūs – viešas asmuo. K.G. Valstybės politikų atlyginimai yra vieši. Aš esu ne politikas, o politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas.TK. Tai jūsų atlyginimas neskelbtinas? K.G. Jis nėra skelbtinas kaip mero atlyginimas ar ten kitų.TK. O kodėl tuomet kitų mero patarėjų atlyginimai paskelbti?K.G. Yra paskelbti suvestiniai duomenys. Du patarėjai vidurkį gauna tokį. Tai dabar baigsis ketvirtis, ar ne? Bus trys patarėjai, gaus vidurkį tokį. Aš kaip asmuo sakau – yra keturiolikta kategorija, vaikų aš neturiu, minimumas mano standartinis yra, ai, dar turiu valstybės tarnybos stažą. Man turi paskaičiuoti.TK. Tai jūs norite pasakyti, kad mes galime suskaičiuoti jūsų atlyginimą?K.G. Galit. Jūs galit mano atlyginimą sužinoti atlikus elementariausius veiksmus. Jūs esat žurnalistai ir darbą savo jūs taip pat turit atlikti. Aš taip pat buvau žurnalistas ir tą darbą atlikinėjau. TK. Mes uždavėme klausimą jūsų buhalteriams. Kodėl jie negali pasakyti konkretaus skaičiaus? K.G. Aš jums sakau, aš gaunu atlyginimą pagal keturioliktą kategoriją. Savivaldybėj atlyginimus moka penktą dieną. Paskambinkit man vasario 5 dieną. Aš negaliu jums padėti, supraskit. Jeigu jūs norit apie mane rašyti ir manot, kad aš esu didelė naujiena Tauragėj, tai tvarkoj. Aš jums daviau labai paprastą atsakymą, kurį aš, kaip žurnalistas, būčiau gavęs, džiaugčiausi ir po pusvalandžio paskaičiuočiau atlyginimą. Aš jums atsakau į visus klausimus, aš nežinau, kaip jūs priimat sprendimus šitoj vietoj. Kažkaip gaunasi taip, kad bendravimas yra ne iš tos kojos. Aš jums pasakau viską, ką galiu, o jūs man aiškinat, ar užtenka, ar neužtenka jums tos informacijos.Be K.Gabšio leidimo skelbti negaliSavivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Redutė Masolienė po žurnalistės pokalbio su K.Gabšiu redakcijai sakė, kad atlyginimo dydžio be K.Gabšio sutikimo skelbti negalima.– Be jo sutikimo mes šitos informacijos teikti negalim. Čia reikia jo sutikimo. Tai čia jo paties reikėtų ir klausti, – sakė R.Masolienė.Paprašyta patvirtinti arba paneigti, kad mero patarėjui K.Gabšiui atlyginimas bus mokamas didesnis negu kitiems mero patarėjams, R.Masolienė to nei paneigė, nei patvirtino, patikino, kad neturi teisės atsakyti į šį klausimą.– Man reikalingas darbuotojo sutikimas apie jo algą. Aš galėčiau pasakyti, jei turėčiau jo sutikimą, – sakė R.Masolienė.Kad K.Gabšiui atlyginimas bus mokamas didesnis negu kitiems dviem mero patarėjams, „Tauragės kurjeriui“ patvirtino vienas savivaldybės administracijos tarnautojas, kuris teigė matęs šio valstybės tarnautojo algos „skaičiukus“. Paklausti mero S.Mičiulio, kodėl buvo priimtas toks sprendimas, „Tauragės kurjeriui“ taip ir nepavyko. Rajono vadovas į žurnalistų skambučius arba neatsakydavo, arba juos atmesdavo.***Redakcijos komentaras. Panašiai, kaip dabar Tauragės rajono savivaldybės administracija, kadaise bandė elgtis netikėtai į valdžią patekęs ir Seimo pirmininko pareigas gavęs Arūnas Valinskas, bandydamas nurodyti žurnalistams, kur, ką ir kada galima ir ko negalima filmuoti bei fotografuoti Seime. Tokie politikų sprendimai viešojoje erdvėje tuomet sukėlė tikrą diskusijų audrą.Tauragės savivaldybės administracijos „galvos“, žinoma, gali nusimatyti savo vidaus darbo taisykles, tačiau jos jokiu būdu negali prieštarauti Visuomenės informavimo įstatymui. Direktoriaus nurodymas žurnalistams, norint viešoje vietoje – savivaldybės administracijos pastate rengti reportažą tik iš anksto susitarus, yra niekinis. Įstatymas sako, kad kiekvienas asmuo turi teisę nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. Kiekvienas asmuo turi teisę užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją. Informacijos rinkimas ribojamas tik privačioje fizinio asmens patalpoje, privačiuose renginiuose, kai informacija susijusi su fizine asmens negalia ar vaikais. Gauti išankstinius leidimus rinkti informaciją ar iš anksto suderinti klausimus su valstybės tarnautojais įstatymas žurnalistų ar kitų visuomenės narių neįpareigoja. Visuomenė puikiai prisimena 2015 metų gegužę nuskambėjusį atvejį apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, kai iš Latvijos žurnalisto išgirdusi su ja iš anksto nesuderintus klausimus ji baigė interviu. Tuomet ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių žiniasklaida kaip reikiant pliekė Lietuvos prezidentę, socialiniuose tinkluose užvirusi tikrą diskusijų audrą. Komentatoriai pastebėjo, kad sunku pasitikėti politiku, kuris negali atsakyti į iš anksto nesuderintą klausimą.Visi visuomenės nariai – ne tik žurnalistai turi teisę viešoje vietoje rinkti informaciją, daryti interviu, kalbėtis su savivaldybės darbuotojais jų darbo metu ir niekas – net M.Petraitis neturi teisės jiems to uždrausti. Tai daryti šis buvęs verslininkas gali savo asmeninėje įmonėje. Beje, ten žurnalistai ir nesiveržia.Nesinori tikėti, kad jauni ir ambicingi Tauragės politikai apsiginkluos jau seniausiai atgyvenusiais kovos su viešumu būdais – cenzūra. Tikime, kad mūsų išrinktieji atsitokės. Juk šiandien turi tiek savo darbo viešinimo galimybių – dabar jau net tris atstovus spaudai.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą