Pirkimų prievaizdai: autobusų parkas konkurenciją tik imituoja

Dalintis:

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia rugsėjo 17-ąją baigto Tauragės savivaldybės kontroliuojamos bendrovės Tauragės autobusų parkas viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą. Išvados neguodžiančios – dauguma tarnybos tikrintų šios bendrovės 2017–2018 metais vykdytų viešųjų pirkimų – su pažeidimais. Šimtatūkstantinę kuro pirkimo sutartį rekomenduojama nutraukti, neteisėta pripažinta ir 12 naujutėlaičių autobusų įsigijimo sutartis. Kaip šiuo atveju elgsis bendrovės akcijų valdytoja – Tauragės rajono savivaldybės administracija? Juk daugelio kitų įstaigų vadovai kėdžių neteko už gerokai menkesnius prasižengimus. Savivaldybės vadovai atkakliai tyli.
Bandė įrodyti, kad yra privatus juridinis asmuoPrieš keletą dienų paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vykdyto Tauragės autobusų parko viešųjų pirkimų patikrinimo ataskaita. Išvados atskleidžia neįtikėtinų dalykų. Skelbiama, kad vykdydama kai kuriuos pirkimus bendrovė tik imitavo konkurenciją ir nesilaikė įstatymų numatyto skaidrumo bei lygiateisiškumo principo.Operatyvus patikrinimas autobusų parke vykdytas šių metų liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis. VPT tyrė, kaip 2017–2018 metais, vykdydama viešuosius pirkimus, bendrovė laikėsi Viešųjų pirkimų, Pirkimų ir kitų su šiais įstatymais susijusių teisės aktų reikalavimų. Vykstant patikrinimui, Tauragės autobusų parkas VPT informavo, kad yra privatus juridinis asmuo (nors visas bendrovės akcijas valdo Tauragės savivaldybė), didžioji jos veiklos dalis esanti komercinio pobūdžio, bendrovė veikia rinkos sąlygomis ir siekia pelno. Tauragės autobusų parko teigimu, visos bendrovės pajamos gaunamos komercinių sandorių pagrindu, esą nei valstybė, nei savivaldybė neskiria specialių dotacijų, kitokių išmokų ar bet kokios finansinės ar kitos paramos. Autobusų parkas tarnybai aiškino – tuo atveju, jei bendrovė nedirbtų pelningai ar taptų nemoki, visą riziką dėl susiklosčiusių aplinkybių privalėtų prisiimti pati bendrovė. Tauragės autobusų parkas, bendrovės nuomone, formaliai nelaikytinas perkančiąja organizacija viešųjų pirkimų teisės aktų prasme.Tačiau tokie paaiškinimai VPT neįtikino. Nustatyta, kad Tauragės autobusų parkas pažeidė viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatas, kadangi neturi mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, nepagrindė reikalingumo sutartis sudaryti ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.Kai kurios sumos – įspūdingosVPT ataskaitoje atskleidžiama, kokius pirkimus autobusų parkas vykdė 2017–2018 metais. Kai kurios sumos – įspūdingos. Iš bendrovės „Draudimo rūmai“ įsigyta paslaugų už kiek daugiau nei 17 tūkst. Eur, iš advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ – už 1200 Eur, vandens valymo paslaugų iš bendrovės „Rosma ir Ko“ – už 1300 Eur, teisinės paslaugos iš advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“ autobusų parkui atsiėjo beveik 4300 Eur, finansinių ataskaitų audito paslaugos, pirktos iš bendrovės „Optimus auditus“, – beveik 2500 Eur, autoserviso įranga iš bendrovės „Baltic Diagnostic Service“ – 25 tūkst. Eur, autoserviso įranga iš bendrovės „Amanda“ – beveik 14 tūkst. Eur, iš Šiaulių banko šiemet paimtas beveik 110 tūkst. Eur kreditas (beje, šio banko Tauragės filialo vadovė yra Tauragės autobusų parko valdybos pirmininkė Giedrė Stulginskienė), iš bendrovės „Auto Ratai“ prekių pirkta už 11,5 tūkst. Eur, blaivumo patikrinimo sistema iš bendrovės „Inovatyvių procesų sprendimai“ – už 1700 Eur, įvairių kitų paslaugų ir prekių už 300, 900 eurų.Beveik visi šie pirkimai vykdyti su pažeidimais. Tarnyba konstatuoja, kad sudarydama sutartis bendrovė pirkimų nevykdė pagal pasitvirtintas taisykles, nepateikė atliktų pirkimų procedūrų teisėtumą pagrindžiančių dokumentų, įstatymo nuostatas pažeidžia sutartys, sudarytos neterminuotam laikui.Pirkimo procedūras tik imituojaTarnybai užkliuvo ir du stambiausi Tauragės autobusų parko vykdyti pirkimai. Vienas jų – M3 klasės autobusų įsigijimas. Bendrovė įsigijo 12 naujų priemiestinio ir tarpmiestinio tipo autobusų. Jie jau važinėja rajono gatvėmis ir keliais. 2017 m. bendrovės pirkimų plane planuojamų įsigyti autobusų vertė nenurodyta.Nustatyta, kad autobusų parkas šį pirkimą vykdė supaprastinto atviro konkurso būdu, tačiau apie pirkimą nepaskelbė Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, o tiekėjus dalyvauti pirkime kvietė elektroniniais laiškais, ribodamas galimybę tiekėjams jame dalyvauti. Tokiu būdu buvo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Be to, laimėjusio autobusų tiekėjo pasiūlymo vertė – beveik 1 mln. Eur viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą (418 tūkst. Eur), todėl pasirinktas pirkimo būdas yra netinkamas ir tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas bei skelbiamas naujas konkursas. VPT pažymi, kad autobusų parkas neturėjo teisės keisti pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, tačiau toks sprendimas buvo priimtas jau nustačius pirkimo laimėtoją. Įstatymas nustato, kad vykdant pirkimus atviro konkurso būdu derybos tarp perkančiųjų subjektų ir tiekėjų yra draudžiamos. Tačiau sutarčių sudarymo metu autobusų parkas pakeitė esmines pirkimo vykdymo metu galiojusias sąlygas, kurios galėjo turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui dalyvauti autobusų pirkimo konkurse.Daugybė pažeidimų ir kitame autobusų parko vykdytame didžiulės vertės pirkime už 321 tūkst. Eur. Iš bendrovės „Viada-LT“ įsigyta automobilinio kuro.Tarnyba nustatė, kad apie šį pirkimą nebuvo paskelbta įstatymų nustatyta tvarka, todėl potencialūs tiekėjai nebuvo tinkamai informuoti apie galimybę jame dalyvauti. Tokiu būdu autobusų parkas pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, o bendrovės sprendimas kurą pirkti supaprastinto atviro konkurso būdu yra neteisėtas. Bendrovės komisija įformino tik vieną vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo protokolą, kitų protokolų tarnybai nepateikė. Atsižvelgiant į tai, nustatyta, kad sutartis su konkurso laimėtoju sudaryta pažeidžiant Pirkimų įstatymo reikalavimus, todėl tarnyba rekomenduoja sutartį nutraukti ir organizuoti naują pirkimą.VPT praneša, kad Tauragės autobusų parkas ne visada savo priimtus sprendimus įformina posėdžių protokolais, taip pat ne visada pagrindžia teisiniais argumentais. Tarnybos nuomone, autobusų parkas nepagrįstai dažnai naudojasi galimybe neskelbti apie pirkimus, nesilaikydamas pirkimų principų, visų pirma – skaidrumo.Tarnyba daro išvadą, kad Tauragės autobusų parkas tik imituoja pirkimo procedūras ir sudaro tiesiogines sutartis su tiekėjais be konkurencijos.Įmonės vadovas: „Sprendimų, kurie kenktų įmonei, nepadariau“Patikrinimo išvadas Tauragės autobusų parkas dar gali skųsti teismui. Ar taip ir pasielgs, bendrovės vadovas Rimantas Martinavičius atsakyti negalėjo – tarsis su teisininkais. R.Martinavičius Tauragės autobusų parkui vadovauja nuo 1992 metų. Šiuo metu priklauso Socialdemokratų partijai.„Tauragės kurjeris“. Ar jau matėte Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitą?Rimantas Martinavičius. Yra ataskaita tam tikra.TK. Ar skųsite išvadas teismui?R.M. Dar neapsisprendėme.TK. Ataskaitoje skelbiama, kad beveik visi tikrinti jūsų vadovaujamos įmonės viešieji pirkimai su pažeidimais. Ką galite į tai atsakyti?R.M. Tai čia jų (Viešųjų pirkimų tarnybos, – red.) pozicija, kad pažeidimai. Mes nesame nieko pažeidę. Ten tos smulkmenos tokios, kurias surašė, rekomendacinio pobūdžio.TK. Kuro pirkimo sutartį tarnyba rekomenduoja nutraukti. Autobusų pirkimas taip pat pripažintas neteisėtu.R.M. Neįsivaizduoju, kaip galima taip rašyti. Kuro pirkimo konkurse dalyvavo visi Tauragės rajono tiekėjai iš degalinių. Tai kokį dar stebuklą galima sukurti?TK. Tačiau kai kurios tarnybos išvadų frazės labai stiprios – pavyzdžiui, kad autobusų parkas imituoja konkurenciją, kad skaidrumo, lygiateisiškumo nėra. Jei jų neskųsite, jos įsigalios ir greičiausiai bus sprendžiamas klausimas dėl jūsų, kaip vadovo, kompetencijos.R.M. Savivaldybė turbūt jau turi tas išvadas ir gali svarstyti. Aš žinau, kad mes viską darom ekonomiškai ir taip, kaip reikia. O kad rinkoj figūruoja situacija kita, gal čia juos (VPT, – red.) konkurentai bando paveikti, nežinau. Pas mus dokumentai rodo, kad viskas yra sudėliota.TK. Ar apie tarnybos išvadas jau kalbėjote su kuo nors iš savivaldybės administracijos? Ar jus kvietėsi pokalbiui?R.M. Dar nekalbėjome. Jie tik domėjosi, kada bus išvados.TK. Kitų Tauragės įmonių vadovai iš pareigų buvo atleisti dėl gerokai menkesnių prasižengimų, jūs pats nesvarstote atsistatydinimo galimybės?R.M. Šitie pažeidimai nepablogino įmonės finansinės situacijos, kažkokių sprendimų, kurie įmonei būtų nenaudingi, mes nesam padarę. Aišku, akcininkai svarstys, jeigu jie matys, kad mes padarėm įmonei žalos, galimi įvairūs variantai. Aš pats atsistatydinti neketinu, žinau, kad jokių sprendimų, kurie kenktų įmonės ekonominei finansinei situacijai, nepadariau.  Savivaldybė tyliTauragės autobusų parko akcijų valdytojas, savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis, paklaustas, kaip vertina VPT išvadas autobusų parko atžvilgiu, kodėl iki šiol nei jis, nei bendrovės valdyba šių pažeidimų nepastebėjo ir ar bus svarstomas bendrovės direktoriaus R.Martinavičiaus atstatydinimo klausimas, atsiuntė atsakymą, kad iki spalio 5 dienos atostogauja, ir patarė kreiptis į jo pavaduotoją Vytautą Navicką.Tačiau V.Navickas nieko žiniasklaidai atsakyti negalėjo – teigė VPT išvadų dar nematęs.Jokio komentaro pateikti negalėjo ir Tauragės autobusų parko valdybos pirmininkė, konservatorių kandidatė į Tauragės rajono savivaldybės merus Giedrė Stulginskienė. Ji pažadėjo, kad komentarą pateiks po keleto savaičių, kai bus susipažinusi su VPT ataskaita ir grįš iš atostogų.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą