fbpx

Posėdžių praleidinėtojams dirbti leis iš Vilniaus?

Dalintis:

Valdantieji su meru Sigitu Mičiuliu priešakyje ne tik kad nebara posėdžių nelankančių savo partiečių, bet ir demonstruoja jiems neįtikėtiną prielankumą – sausio 31-osios posėdžiui rengia tarybos veiklos reglamento pakeitimą, kuris leis kituose miestuose realiai gyvenantiems politikams komitetų posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Per „Skype“ programą. Opozicija įvardija du tokius tarybos narius – liberalus Tomą Arvasevičių ir Liną Stankų, esą iš tikrųjų jie, nors ir deklaravę savo gyvenamąsias vietas Tauragėje, tėvų namuose, gyvena sostinėje. Pastarieji atkerta – kas čia tokio, esą pasaulis šiandien be sienų, vieną dieną tu Tauragėje, kitą – jau sostinėje. 
Projektą inicijuoja liberalai It grybas po lietaus netikėtai „išdygo“ sausio 31-ąją tvirtinti ketinamas savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimas. Šio sprendimo projektą inicijavo liberalai – Tauragės meras Sigitas Mičiulis ir savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis. Kol kas neviešinamame sprendimo projekte įrašyti šešių punktų reglamento pakeitimai.Jei šis sprendimo projektas bus patvirtintas, tarybos veiklos reglamento 148.1 punktas suteiks teisę pakeisti tarybos komiteto pirmininką jo pavaduotojui be atskiro įgaliojimo.Keičiamas ir 149 punktas. Jei taryba pritars, o greičiausiai taip ir bus, jis suteiks teisę tarybos nariams tiesiogiai nedalyvauti pagrindiniame ir svarbiausiame savivaldybės tarybos darbe – komitetų posėdžiuose. Sprendimo projekte rašoma: „Komiteto narys turi teisę dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu. Jeigu likus iki atitinkamo komiteto posėdžio 2 dienoms komiteto narys praneša komiteto pirmininkui apie pageidavimą dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu, tokiam komiteto nariui yra užtikrinama galimybė dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu (vaizdo konferencijos būdu) naudojant atitinkamas technines priemones“. Paprastai kalbant į komiteto posėdį neatvykęs tarybos narys jame „dalyvautų“, pavyzdžiui, per „Skype“ programą. Esą jei posėdžio metu dingtų interneto ryšys, būtų laikoma, kad komiteto narys posėdyje nedalyvauja.166 reglamento punkto pakeitimas dalyvauti komiteto posėdyje suteiks teisę žiniasklaidos, o patariamojo balso teise – visuomenės atstovams.174 punktas nuodo, kad jei posėdyje tarybos narys dalyvaus nuotoliniu būdu, gali būti daromas atitinkamas vaizdo įrašas, o posėdžio garso ir vaizdo įrašai saugomi informacinėse laikmenose.Kiti punktai, kuriuos planuojama keisti, kalba apie tarybos komisijų sudarymą. Tai labiau formalumas. VRK: gresia administracinė atsakomybėKodėl staiga prireikė tokių pakeitimų? Opozicija įsitikinusi, kad šiais reglamento veiklos pakeitimais siekiama įsiteikti ar gal net gelbėti į komitetų posėdžius retai atvykstančius kolegas – liberalus Liną Stankų ir Tomą Arvasevičių. Vieša paslaptis, kad šie du tarybos nariai savo gyvenamąsias vietas yra deklaravę Tauragėje, o iš tikrųjų gyvena Vilniuje. Į komitetų posėdžius, kai išsamiai nagrinėjami svarbūs visuomenei klausimai, teikiami siūlymai, jie atvyksta retai, dažniausiai nurodydami, kad dalyvauti negali, nes yra išvykę į komandiruotes. Ar taip yra iš tikrųjų?Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas į savivaldybių tarybas kandidatuoti leidžia tik tiems asmenims, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę toje savivaldybėje. Pernai dėl to, kad pakeitė gyvenamąją vietą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) „atėmė“ mandatus iš dešimties įvairių savivaldybių tarybų narių. VRK teigia, kad tokių ir panašių pranešimų – kad tarybos nariai gyvenamąją vietą yra deklaravę vienur, o iš tikrųjų gyvena kitur, sulaukia nemažai.VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė informavo – jei tarybos narys, pateikdamas duomenis apie savo gyvenamąją vietą, melavo, jam gresia administracinė atsakomybė.– Įstatymas sako – savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu jis yra išrinktas, teritorijos ribų. Tačiau jei mes, gavę pažymą, matome, kad tarybos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą tos savivaldybės, kurioje yra išrinktas, teritorijoje, pagal dabartinį teisinį reguliavimą nieko padaryti negalime. Čia klausimas rinkėjams. Ir kitas aspektas – Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas. Jeigu tie tarybos nariai faktiškai gyvena ne tos savivaldybės teritorijoje, galbūt jie deklaruodami savo gyvenamąją vietą nurodė klaidingus, melagingus, duomenis. Už tai numatyta administracinė atsakomybė, – sakė L.Matjošaitytė.Paklausta, kokiu būdu galima įrodyti, kad savivaldybės tarybos nariai deklaruodami gyvenamąją vietą galėjo nurodyti melagingus duomenis ir kas gali tai patikrinti, L.Matjošaitytė patikino, kad suinteresuoti asmenys galėtų kreiptis į gyvenamąją vietą deklaruojančią įstaigą (dažniausiai tai seniūnija) ir paklausti, ar tas asmuo iš tikrųjų gyvena ten, kur deklaravo savo gyvenamąją vietą. Pasak L.Matjošaitytės, seniūnija turi teisę šią informaciją patikrinti. T.Arvasevičius: „Gyvenau Tauragėje nuo gimimo, ir viskas“ Tarybos narys T.Arvasevičius patvirtino, kad nuo 2017 metų birželio dirba Vilniaus bendrovėje „Tomena“. Ši sostinėje registruota bendrovė verčiasi didmenine prekyba maisto ir ne maisto produktais. Kokios jo pareigos šioje bendrovėje, T.Arvasevičius neatskleidė.Telefoninis pokalbis su T.Arvasevičiumi: „Tauragės kurjeris“. Sausio 31-ąją taryba ketina balsuoti už tarybos veiklos reglamento pakeitimus. Tarybos nariams bus leista komitetų posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Šiame kontekste minima jūsų pavardė. Opozicija sako, kad jūs esate deklaravęs gyvenamąją vietą Tauragėje, o iš tikrųjų gyvenate ir dirbate Vilniuje. Ar tikrai taip?T.Arvasevičius. Aš labai paprastai galiu atsakyti. Gyvenau Tauragėje nuo gimimo, ir viskas. Taip, mano darbovietė yra registruota Vilniuj, bet aš daug laiko praleidžiu ir užsienyje, ir Vilniuj, ir Tauragėj.TK. Vilniuje pagal darbo sutartį jūs kiekvieną dieną einate į dabą? T.A. Ne. Šiais laikais reikia turėti dirbant telefoną, kompiuterį ir internetą. Tikrai aš neinu kiekvieną dieną į ofisą. TK. O šiuo metu kur jūs esate? Vilniuje?T.A. Šiuo metu aš esu Kaune.TK. Socialdemokratai teigia, kad jūs praleidžiate bene daugiausiai komiteto posėdžių. T.A. Ne, tai žinokit, ką jie sako, dar ne viskas. O dėl to sprendimo ruošimo, tai kiek aš žinau, jis yra ruošiamas dėl to, kad Robertas Piečia (tarybos Socialdemokratų frakcijos narys, – red.) prašė, nes yra tėvystės atostogose ir jam ne visą laiką paprasta, taip pat dėl paties Prano Petrošiaus (opozicijos lyderis, socialdemokratas, – red.). Kiek žinau, jis ten kaime gyvena, tai žiemą ir užpusto, ir visko būna. TK. Tai čia jie, tie tarybos nariai, prašė?T.A. Aš esu taip girdėjęs.TK. O jūs nuotoliniu būdu dirbtumėt? Pasinaudotumėt tokia galimybe? T.A. O kodėl gi ne?***Su L.Stankumi „Tauragės kurjeriui“ susisiekti nepavyko. Telefonu jis šią savaitę nepasiekiamas. Šis politikas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs tėvų namuose Tauragėje, tačiau su šeima turi pasistatęs namą Vilniuje. Jis pats ne kartą yra pripažinęs, kad daugiau laiko praleidžia sostinėje nei Tauragėje.L.Stankus deklaruoja vienu metu dirbantis keturiose darbovietėse: UAB „Derivative Industries“, UAB „Švytis“, UAB „Taurana“ ir VšĮ „Backto.lt“. Opozicija: T.Arvasevičius „iškritęs iš medžio“ Socialdemokratų frakcijos nariai Robertas Piečia ir Pranas Petrošius kategoriškai neigia prašę keisti tarybos veiklos reglamentą.R.Piečia pasipiktino T.Arvasevičiaus žodžiais ir teigia, kad tarybos narys sako netiesą.– Aš, kaip buvęs miškininkas, pasakysiu – Arvasevičius turbūt iš aukšto medžio nukritęs ir stipriai galvą susitrenkęs. Gal jam žmogui truputį su sveikata negerai, jeigu jis tikrai taip kalba? Tikrai nebuvo tokio pageidavimo. Aš praėjusią savaitę išgirdau, kad ruošiamas toks pakeitimas. Ir labai nustebau, kad tokie siūlymai kyla. Gal greit Seimo nariai pradės nuotoliniu būdu dirbti, nes jie dažnai ne visi ten būna. Nežinau, jeigu žmonės gyvena kitur, negali tinkamai atstovauti rajono žmonių interesams, būdami čia vietoje, tai jie tada tegu atsisako mandatų, tegu perleidžia kitiems savo partijos nariams, kurie galėtų tinkamai atstovauti, – kalbėjo R.Piečia.P.Petrošius, paklaustas, ar tikrai dėl to, kad užpusto, ne visada gali atvykti į komitetų posėdžius, ne juokais įpyko.– Man belieka pasijuokti iš tokio neprotingo tarybos nario pasakymo. Bent jau savo problemas galėtų pripažinti ir neapgaudinėti nei rinkėjų, nei žiniasklaidos, nei pats savęs. Per daugybę metų gal ir pasitaikė, kad dėl ligos ar kokios nelaimės praleisčiau vieną kitą posėdį. Esu įsitikinęs, kad tarybos narys privalo galėti vykdyti savo tiesiogines funkcijas, kadangi jam tai patikėjo gyventojai. Jis privalo betarpiškai, tiesiogiai dalyvauti komitetų, tarybos posėdžiuose, susitikimuose su rajono žmonėmis. Ne per „Skypą“, ne telefonu. Tarybos nariui dalyvauti visoje jo veikloje tiesiogiai yra būtina. Jie elgiasi begėdiškai, bandydami meluoti. Žemiau nėra kur, – sakė P.Petrošius.Savivaldybės Etikos komisijos pirmininkė Rita Grigalienė sako, kad šis sprendimo projektas parengtas būtent dėl dviejų realiai ne Tauragėje gyvenančių tarybos narių – L.Stankaus ir T.Arvasevičiaus. Paprastai kalbant, kad jiems nereikėtų važinėti į komitetų posėdžius iš Vilniaus ir gaišti laiko, jie galės juose dalyvauti nuotoliniu būdu. Etikos komisijos pirmininkės teigimu, būtent šie du tarybos nariai praleidžia daugiausiai posėdžių.– Viskas nuo to ir prasidėjo, kai Etikos komisija tarybos sekretorės paprašė konkrečių duomenų, kada ir kodėl posėdžiuose yra nedalyvavę šie tarybos nariai. Deja, šių duomenų negavome. Mus informavo, kad suvestinės ir negausime, esą duomenys pateikiami kas mėnesį, esą pati komisija gali juos susirasti. Iškart po to ir atsirado šis sprendimo projektas, – sakė R.Grigalienė.  

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą