fbpx

Studijų paramos tvarkoje išlindo interesų ausys

Dalintis:

Skandalas dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo atskleidė užkulisinius „baltųjų rūmų“ susitarimus su Kauno kolegijos Tauragės skyriumi. „Tauragės kurjeriui“ antradienį paskelbus, kad taryba biudžeto lėšomis ketina remti Tauragėje studijuojančius Tauragės rajono gyventojus ir atsisako ankstesniosios tvarkos, valdantieji pareiškė, esą žiniasklaida klaidina visuomenę ir ankstesnioji tvarka, pagal kurią buvo remiami visi sunkiai besiverčiantys Tauragės rajono gyventojai, studijuojantys šalies aukštosiose mokyklose, tebegalioja. Tačiau ar iš tikrųjų taip?
Tauragėje studijuojantiesiems – išlyga ir didžiausias kąsnisTrečiadienį Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino naują savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašą. Ankstesnysis dar 2011 m. patvirtintas tarybos sprendimas dėl studijų rėmimo programos buvo panaikintas, į naująją tvarką įrašant, kad ši „studijų rėmimo programa skirta remti Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinių arba ištęstinių studijų (tik Tauragės rajono savivaldybėje vykdomų studijų programų) programas studijuojančius Tauragės rajono savivaldybės gyventojus“. Punktas lyg ir aiškus – šios programos lėšomis bus remiami tik Tauragėje studijuojantys studentai. Atspėti nesunku – Tauragėje veikia vienintelė aukštoji mokykla, tiksliau, jos skyrius – Kauno kolegijos Tauragės skyrius.Paskelbus apie šią naujieną, mero patarėjas Dovydas Kaminskas ir savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis pareiškė, esą žiniasklaida klaidina visuomenę – be paramos Tauragėje studijuojantiems studentams, liekanti galioti ir ankstesnioji tvarka, kai parama skiriama visiems sunkiai besiverčiantiems Tauragės rajono gyventojams, studijuojantiems ir kituose miestuose. Tiesa, tokie studentai, kad gautų socialinę paramą, turi atitikti pagrindinį kriterijų – studento šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, turi būti ne didesnės kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalaus mėnesio atlyginimo dydis. Parama jiems gali būti suteikta nedidelė – iki kelių šimtų eurų per metus. O štai Tauragėje studijuojantiems studentams daroma išlyga, tokio punkto atitikti jiems nereikės – parama bus teikiama visiems, kas tik jos paprašys ir jei studijuojama specialybė bus įtraukta į trūkstamų Tauragei specialybių sąrašą. Šiems studentams bus apmokamos studijos. Be to, jie net neįpareigojami, baigę studijas, atidirbti Tauragės įstaigose. Tokį sprendimo projektą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis.Buvo baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariaiKur čia šuo pakastas? Toli ieškoti atsakymo neprireikė – interviu „Tauragės kurjeriui“ Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė atskleidė, kad naujosios tvarkos prireikė, nes kolegijos skyrius vasarą nesurinko studentų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę. D.Vaitiekienė atskleidė tuomet kalbėjusi apie tai su savivaldybės administracijos direktoriumi M.Petraičiu, esą savivaldybės parama buvo pažadėta. Paskelbus tokį pažadą, studentų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų grupę kolegija surinko – šiuo metu šią specialybę studijuoja 23 studentai. Pasak D.Vaitiekienės, jie klausia – kada savivaldybė skirs žadėtąją paramą studijų mokesčiui kompensuoti, mat ši programa esanti gana brangi – semestras kainuoja 600 eurų.Kokia išvada peršasi? Būsimieji kolegijos studentai buvo pastatyti prieš neegzistuojantį faktą – stokite studijuoti šios specialybės ir paramą iš biudžeto gausite. Ar tai nereiškia išankstinių kolegijos skyriaus vadovės ir savivaldybės administracijos susitarimų skirti biudžeto lėšas būtent šiai studijų programai ir būtent studentams, studijuojantiems Kauno kolegijos Tauragės skyriuje?Be to, apskaičiuoti nesunku – jei, kaip skelbia savivaldybė, studijų paramos programai iš biudžeto per metus planuojama skirti apie 10 tūkstančių eurų (šiemet buvo 14 tūkstančių eurų), o kolegijos studentams bus kompensuojama iki 1500 Eur studijų mokesčio per metus, jie šiuos pinigus ir išsidalys. Kitiems, socialiai remtiniems, tačiau kituose miestuose studijuojantiems Tauragės rajono gyventojams paramos lėšų gali ir nebeužtekti. Be to, pastarieji negalės pretenduoti į studijų apmokėjimo paramą.Kitas svarbus momentas – ar Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius M.Petraitis apskritai galėjo nagrinėti šį klausimą? Jo dosjė skelbiama, kad „iki paskiriant administracijos direktoriumi, 2010–2015 m. Modestas Petraitis vadovavo UAB „Valdymo apskaita“, 2004–2015 m. dirbo Kauno kolegijos Tauragės skyriuje buhalterinės apskaitos disciplinų, taikomųjų buhalterinių programų lektoriumi, baigiamųjų darbų vadovu“. Kolegijos studentų baigiamųjų darbų komisijoje M.Petraitis dirbo ir šiemet. Šių metų birželį M.Petraitis, kaip ir jo partiečiai savivaldybės tarybos nariai Darius Stankus bei Vilmantas Liorančas, kartu su kolegijos skyriaus vadove D.Vaitiekiene buvo baigiamųjų Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentų darbų vertinimo komisijos nariai. Be to, D.Vaitiekienė Tauragės radijo eteryje veda laidą „Mūsų savivalda“, kurioje kas savaitę kalbina savivaldybės administracijos direktorių ir specialistus.Interesų konfliktas aiškus – tik klausimas, kodėl nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo už šį sprendimą nė vienas šių politikų nenusišalino? Gal dėl to, kad tokiu atveju sprendimui patvirtinti neužtektų balsų?Įtaria politinę korupcijąOpozicijos lyderis Pranas Petrošius mano, kad tarybos nariai, kaip ir kolegijos studentai, buvo pastatyti prieš faktą – naujoji tvarka parengta su jais nesitarus. Jo nuomone, pirma reikėjo patvirtinti Tauragėje trūkstamų specialistų sąrašą, o tik tada tvirtinti naują paramos tvarką. Esą jei šiuo atveju buvo kokių išankstinių susitarimų, tai jau būtų galima vertinti kaip politinę korupciją, juolab, kad M.Petraitis ir keletas kitų tarybos narių dalyvauja kolegijos veikloje. P.Petrošius tikino nesąs prieš paramą Tauragės studentams, tačiau toks sprendimas, jo nuomone, pažeidžia lygiateisišumo principą – kuo prastesnis Tauragės rajono gyventojas, tą pačią specialybę studijuojantis ne Tauragėje?Trečiadienį į tarybos posėdį kolegijos vadovė D.Vaitiekienė atėjo lydima viso būrio kolegijos studentų. Tiesa, jie atėjo ne išsakyti savo pozicijos, tiesiog pasiklausyti, ką diskutuoja tarybos nariai – jiems surengta išvažiuojamoji kalbos kultūros paskaita. Tačiau D.Vaitiekienė stojo tribūnon. Ugdymo įstaigos vadovė viešai išliejo pyktį ant „Tauragės kurjerio“ žurnalistų už antradienio straipsnį.Bene dvi valandas politikai audringai ginčijosi dėl šios tvarkos tvirtinimo. Opozicija siūlė klausimą atidėti, tvarką keisti, nustatant, kad į studijų apmokėjimo paramą pretenduoti galėtų ne tik Kauno kolegijos Tauragės skyriaus, bet ir kitų šalies aukštųjų mokyklų studentai, gyvenantys Tauragėje, tikino, kad teritoriniu principu pagrįstas sprendimas pažeidžia lygiateisiškumo principą, esą koks skirtumas, kurioje aukštojoje mokykloje specialybę tauragiškis įgis – veikiančioje Tauragėje ar, pavyzdžiui, Klaipėdoje. Šių specialistų vienodai reikia Tauragei.     Tarybos narys Eugenijus Margis pabrėžė, kad Tauragei labai trūksta medikų, tačiau šios srities studentai pagal šią tvarką iš paramos programos eliminuoti.  – Jūs patvirtinote, kad Tauragei nereikia medikų, ir man dėl to labai liūdna, – konstatavo E.Margis.Kiti opozicijos nariai neatmetė, kad atsiras žmonių, kurie dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo kreipsis į teismą.Tauragei būtinų specialybių sąrašą, kuriuo remdamasi savivaldybės sudaryta komisija skirstys paramą Tauragėje studijuojantiems studentams, sudarys savivaldybės administracijos direktorius, tačiau jį patvirtinti dar turės taryba. Nieko nuostabaus, jei pirmuoju punktu šiame sąraše bus įrašyti ikimokyklinio auklėjimo specialistai.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą