Rajono seniūnijose: nėra geresnių specialistų nei patikrinta žmona?

Dalintis:

Gaurės seniūnijos gyventojai stebisi, kodėl vieni privalo atidirbti už gaunamas pašalpas, dirba, o kiti – ne. Šių žmonių darbą, gyventojų žiniomis, koordinuoja seniūno žmona. Tokių specialistų, gauriškių įsitikinimu, daugiau visame rajone nėra. Tauragės rajono savivaldybės administracija tikina, kad tai pramanas, bet patvirtino – valstybės tarnyboje dirbančių giminaičių apskaitos niekas neveda.
Direktorius: „Gaurės seniūnija ne išimtis“ – Pas mus seniūnijoje yra tokia tvarka: vieni gyventojai, privalantys atidirbti už gaunamą pašalpą, dirba kaip laikrodžiai, o kiti, matyt, seniūnienės giminaičiai ar šiaip draugai, gali apskritai neatidirbti. Visi pašalpas gauna vienodai: tiek dirbantys, tiek nedirbantys. Kol kas kalbame patyliukais, bet kažkada tai išlįs į paviršių – trūks žmonių kantrybė. Kol vasara buvo, tylėjome, bet dabar, orams atšalus, vis dažniau teiraujamės, kodėl turime šalti, šlapti, kai kiti pašalpininkai gauna pinigus sėdėdami šiltame užpečkyje. Gal čia seniūnas savo žmonai leidžia taip savivaliauti? Girdėjome, kad toks etatas visame rajone – vienintelis, – piktinosi Gaurės seniūnijos gyventoja.Kiek rajone yra darbuotojų, kurių etatas sukurtas specialiai tam, kad stebėtų dirbančiuosius visuomenei naudingus darbus (už gaunamas pašalpas), nežino niekas. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus garantavo, kad specialistų, dirbančių šį darbą, rajone daug.– Jie dirba tiek mieste, tiek kaimuose. Tikrai Gaurės seniūnija nėra išskirtinė. Konkrečius pareigybių aprašymus ruošia seniūnai, aš į tas smulkmenas nesiveliu. Grįžtant prie Gaurės seniūnijoje dirbančios seniūno žmonos, kaip specialistės, etato galiu pasakyti, kad ši tema – jau išsemta. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiuo reikalu domėjosi ir jokio pažeidimo nerado, – komentavo administracijos direktorius. Kiek dirba giminaičių, nežino Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Redutė Masolienė patikslino turimus duomenis ir informavo, kad žinių, kuris specialistas kokį darbą dirba ar kokias funkcijas atlieka, duomenų bazėje nėra.– Galiu tik išvardinti, kiek mūsų rajono seniūnijose dirba žmonių, kurių pareigos – specialistas. Ką konkrečiai tie žmonės seniūnijose veikia, gali atsakyti tik seniūnas. Mano žiniomis, visi esami specialistai atlieka skirtingas funkcijas, vienodo specialisto pareigybės aprašymo tikriausiai nerastume, – sakė R.Masolienė.Jos duomenimis, Tauragės ir Lauksargių seniūnijose yra po du specialistų etatus, Skaudvilės, Gaurės ir Žygaičių – po vieną, Mažonuose – 0,75 etato, o Batakiuose tokio etato apskritai nėra.Prakalbus apie giminystės ryšius ir šeimos narių pavaldumą vienas kitam valstybinėse įstaigose R.Masolienė atsakė, kad tokių duomenų savivaldybė nekaupia.– Giminystės saitai nurodomi Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Juos teikia kiekvienas darbuotojas, pildantis privačių interesų deklaraciją, – sakė R.Masolienė. Žmonos dirba dešimtmečius Redakcijos žiniomis, seniūnai ir jų sutuoktinės vienoje seniūnijoje dirba Mažonuose, Gaurėje ir Batakiuose. Pastarajai seniūnijai vadovauja Jonas Juozapaitis, o jo sutuoktinė Dalytė yra šios seniūnijos žemės ūkio specialistė.– Mano žmona šias pareigas eina apie 10 metų, bet niekas dėl to nėra priekaištavęs. Taip pat mano sutuoktinė iš dalies dirba ir su visuomenei naudingą darbą atliekančiaisiais – pildo dokumentus. Už pašalpas dirbančius asmenis, jų darbą koordinuoja ir stebi komunalinio ūkio inžinierius. Tarp jo prižiūrimų asmenų yra kilę konfliktų dėl neva nekontroliuojamo darbo laiko. Bet visų juk ir nesužiūrėsi: dirbančiųjų daug, o prižiūrėtojas – vienas. Žinoma, piktnaudžiauti niekas jiems neleidžia, bet kad dirbtų pusvalandžiu trumpiau – pasitaiko, – sakė Batakių seniūnas J.Juozapaitis.Mažonų seniūnijoje seniūno Jono Samoškos sutuoktinė Laima yra socialinio darbo organizatorė. Pasak seniūno, jo žmona šį darbą taip pat dirba apie 10 metų, ir konflikto dėl to nėra kilę.– Greičiau atvirkščiai, ilgai ieškojome tokio specialisto, niekas šio darbo nenorėjo dirbti. Manau, kad šeimos nariams dirbant viename darbe yra ne lengviau, o sunkiau. Bent jau mūsų seniūnijoje šitaip. Juk mes darbų neskirstome, ką reikia padaryti, ir darom. Tad pas mus darbai, kurių niekas nenori dirbti, tenka mano žmonai. Darbe bendraujame tik dalykiškai ir sprendžiam tik darbinius klausimus. Visuomenei naudingus darbus atliekančių asmenų priežiūros funkcija Mažonų seniūnijoje paskirstyta visiems darbuotojams: kontroliuoja darbus ūkvedys, dokumentus rengia visi kiti, – dėstė Mažonų seniūnas J.Samoška. Gaurės seniūnas: „Nurodykite konkrečiai“ Gaurės seniūnas Vidmantas Skirius, išgirdęs besiskundžiančių gauriškių replikas, nusijuokė ir paprašė pateikti konkrečius pavyzdžius.– Nesakau, kad šito apskritai negali būti, ir jeigu būtų, tikrai reaguočiau, bet šįkart… Jeigu jau skundžiamasi, reikia nurodyti konkrečiai: kas dirbo, kas nedirbo, nusakyti darbo laiką, vietovę. Juk pildome registracijos žurnalus, galime pateikti visus reikiamus duomenis. Nėra ir negali būti jokių draugysčių ar giminysčių, kai kalbame apie pinigus. Žinoma, stengiamės laikytis žmoniškumo principo: asmens su aukštuoju išsilavinimu nesiunčiame dirbti kartu su „mėlynanosiais“. Randame kitų visuomenei naudingų darbų. Bet be darbo tikrai nė vieno nepaliekame. O kitais metais neaišku, ar tokį specialistą apskritai turėsime. Mano sutuoktinė labai rimtai svarsto, ar dirbti už 1070 litų, kai ant jos pečių gula tokia atsakomybė (seniūnas pateikė Tauragės miesto seniūnijos pavyzdį, kai visuomenei naudingą darbą dirbančių žmonių saugos neužtikrinusiam valdininkui teko stoti prieš teismą – red.), – sakė Gaurės seniūnas V.Skirius.Visų trijų seniūnų sutuoktinės nėra tiesiogiai pavaldžios savo vyrams. Seniūnienėms vadovauja seniūnų pavaduotojai.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą