Butų ūkis vėliavos iškėlimo mokesčio neatšaukia

Dalintis:

Susirašinėjimai su atsakingomis savivaldybės institucijomis dėl valstybinės vėliavos iškėlimo ant daugiabučių namų apmokestinimo nesibaigia. Dvi savaites laukę atsakymų iš Tauragės butų ūkio direktoriaus Egidijaus Vaitiekaus, juos gavome tik dabar. Mokesčio butų ūkis neatšaukia ir meta kaltinimus savivaldybei – esą jos nustatyta daugiabučių namų administravimo metodika yra nekonkreti ir nedetali. Savivaldybės administracija vis dar laukia oficialaus išaiškinimo iš Aplinkos ministerijos.

Savavališkai negali

Skaitytojams primename, kad rugpjūčio mėnesį Tauragės daugiabučių namų, kuriuos administruoja Tauragės butų ūkis, gyventojus pasiekė sąskaitos su įrašytu nauju mokesčiu – už vėliavos iškėlimą. Pasipiktinę gyventojai šį mokestį laiko ne tik kad nesąžiningu, bet ir abejoja, ar jis teisėtas. Mat pagal reikalavimus daugiabučių administratorius užtikrinti vėliavų iškėlimą ant administruojamų namų privalo. Tačiau apie jokį atskirą mokestį už tai joks teisės aktas nekalba. Juolab, kad anksčiau toks mokestis gyventojams nebuvo skaičiuojamas.

„Tauragės kurjeriui“ išsiuntus užklausą į Aplinkos ministeriją, ar vėliavos iškėlimo mokestis Tauragėje įvestas teisėtai, ministerija atsiuntė išaiškinimą, kad savavališkai naujo mokesčio namų administratorius įvesti negali. Jei kai kuriems darbams atlikti administratoriui nebeužtenka lėšų, jis turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir gyventojus, kad būtų pakeistas pastatų administravimo tarifas. Kaip teigia gyventojai, to nebuvo padaryta. Šio tarifo nustatymo tvarką tvirtina savivaldybės taryba.

Savo ruožtu savivaldybės administracija pati kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama oficialaus išaiškinimo, ar vėliavos iškėlimo mokestis gyventojams Tauragėje gali būti skaičiuojamas. Apie gautą išaiškinimą ir nuo jo priklausysiančius sprendimus savivaldybė „Tauragės kurjerį“ pažadėjo informuoti.

Atsakymą rašė dvi savaites

Iš Aplinkos ministerijos gavę atsakymą, kad daugiabučių administratorius savavališkai negali apmokestinti vėliavos iškėlimo, rugsėjo 4 dieną išsiuntėme klausimus Tauragės butų ūkio direktoriui Egidijui Vaitiekui. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktoriaus klausėme, ar naujasis mokestis bus atšauktas ir jei taip, kokiu būdu gyventojams bus grąžinti sumokėti pinigai.

Atsakymas iš butų ūkio elektroniniu paštu atėjo tik rugsėjo 15 dieną. Kas konkrečiai į klausimus atsakė, neaišku, laiškas pasirašytas formaliai – UAB Tauragės butų ūkis.

Pasigedo konkretumo

Skelbiame Tauragės butų ūkio atsiųstą atsakymą:

„Atsakydami į Jūsų 2023-09-04 paklausimą informuojame: Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) numato, kad vykdydamas pagrindinį uždavinį administratorius atlieka funkcijas: 4.13 p. ,,Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu, užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą“. UAB Tauragės butų ūkis vykdo pareigą, įtvirtintą Nuostatuose, kas atitinka valstybinės vėliavos iškėlimą, nukabinimą, valstybinės vėliavos priežiūrą ir  saugojimą bei atnaujinimą (vėliavos koto taisymas, vėliavos džiovinimas, skalbimas ir kt.). Siekiant tinkamai įvykdyti įstatymų nustatytas pareigas, valstybinė vėliava iškeliama tris kartus per metus, savininkams pateikiant apmokėjimo sumą vieną kartą metuose (po trečio vėliavos iškėlimo) pagal faktines sąnaudas vienodas kiekvienam objektui.

Pažymėtina, kad remiantis Nuostatų 4.13 p. Administratoriui numatyta pareiga, kuri įtraukta į administravimo tarifą, yra darbų organizavimas, o ne atlikimas. Darbų atlikimas (kas apima darbuotojų darbo laiko, kuro, technikos ir kt. sąnaudas) bei priežiūra yra teikiama paslauga teisės akte įtvirtintai pareigai įgyvendinti. Taigi ir apmokėti už minėtą paslaugą tenka butų ir patalpų savininkams. UAB Tauragės butų ūkis siekdamas įgyvendinti teisės aktų nustatytas pareigas užtikrina paslaugos ir remonto darbų teikimą, tačiau išvardintos pareigos užtikrinimas nesuprantamas kaip darbų atlikimas už administravimo tarifą.

Kadangi Nuostatai numato pareigą Administratoriui užtikrinti valstybinės vėliavos iškėlimą, pagal teisės aktų reikalavimus, minėtas mokestis paskaičiuotas turint teisėtą pagrindą – LR CK 4.83 str. 4 d. ,, Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.“  Šiuo atveju kaip ir minėta vėliavos kabinimo ir nuėmimo išlaidos yra susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl išlaidos ir paskaičiuotos proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai vieną kartą per metus, po trečiojo vėliavos iškėlimo. Taigi tai paslauga, kurios užtikrinimas įtvirtintas Administratoriaus funkcijose (funkcija įtraukta į bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifą), tačiau pats paslaugos atlikimas generuoja papildomas sąnaudas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022-12-29 Nr. 1331) 8 punkte įtvirtinta, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja mokėjimus už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintame maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos apraše nedetalizuojama tokios pareigos kaip vėliavos iškėlimas ir nukabinimas sąnaudos. Manytina, kad bendro naudojimo objektų administravimo tarifo aprašo metodika turėtų būti detalesnė ir konkretesnė“.

Dalintis:

About Author

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redaktorė.

Rekomenduojami video:

Komentarų: 1

  1. neteisėtas vėliavos mokestis on

    Šis Butų ūkio direktorius Tauragės BOSAS , tiksliau ką noriu tą darau ir niekas jam nepaaiškins , nesiskaito su žmogumi atėjus pas jį elgiasi hamiškai, niekaip nesuprantu kodėl iki šiol niekas iš savivaldybės valdininkų nesureaguoja ? ar gali direktorius savavaliauti su mokesčiais dėl vėliavos mokesčio ? ir išskaičiuota ne vieną kartą metuose ,o kiekvieną kartą iškeliant ir nuimant. Prašom savivaldybės administraciją atkreipti dėmesį į Taurages butų ūkio direktoriaus savivalę .

Palikite komentarą