Kuo Tauragės konvencija pranašesnė už Stambulo konvenciją?

Dalintis:

Šiandien turbūt nerasime labiau viešojoje erdvėje diskutuojamos temos, kaip Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei kovos su juo, kuri buvo pasirašyta 2011-05-11 Stambule ir kurią numatoma ratifikuoti ir Lietuvoje. Šią konvenciją perskaičiau du kartus ir susidarė įspūdis, kad tai išties gražus ir taurus dokumentas su kilniais siekiais, skirtas apsaugoti nuo bet kokio smurto moterį.

Jei nebūčiau atidžiai skaitęs, tikrai piktinčiausi visais, kurie šiuo metu prieštarauja ir nepritaria jos ratifikavimui. Bet velnias slypi detalėse, kaip teigia populiarus posakis. Taigi kur tos detalės, taip supriešinusios visą šalies visuomenę?

Pirmoji, mano įsitikinimu, šio dokumento 3 str. c punktas: „Lytis socialiniu aspektu (toliau – lytis) – socialiai susiformavę vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moterims ir vyrams“.

Antroji detalė 12 str. 1 p.: „Šalys imasi būtinų priemonių, kuriomis būtų skatinami socialinių ir kultūrinių moterų ir vyrų elgsenos modelių pokyčiai, siekdamos panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, grindžiamus žemesnės moterų padėties idėja arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis“.

Nesileisdamas į platesnius šių straipsnių aptarimus ir grėsmių aiškinimus, iškart eisiu prie klausimo: koks buvo šio dokumento, kad ir galbūt perteklinio, rengėjų tikslas įterpti šiuos du straipsnius, kurie visiškai nesusiję su smurto prieš moteris prevencija, žinant, kad jie neabejotinai supriešins visuomenes ir trukdys šio dokumento ratifikavimui? Mano įsitikinimu, tikslas galėjo būti tik vienas, šis dokumentas būtent dėl šių dviejų straipsnių ir buvo rengiamas, o gražiai skambantis tikslas apsaugoti moteris nuo smurto yra tik graži ir deklaratyvi priedanga socialinei lyčiai įteisinti, panaikinant visas tam trukdančias tautų kultūrines tradicijas, papročius bei prigimtines vyrų ir moterų lyčių sampratas ir su tuo susijusius stereotipus, įnešant į kalbą naujus terminus, sąvokas ir taip pakeičiant patį mąstymą. O kalba yra viso mąstymo pagrindas. Galbūt todėl gender (lyties) ideologija taip aktyviai ir diegiama mokymo programose, nes vaikai – mūsų ateitis, nes mūsų, keturiasdešimtmečių, penkiasdešimtmečių ir vyresnių gyventojų, „sustabarėjusio“ mąstymo jau nepakeisi ir tomis modernybėmis jau nebesužavėsi.

Pamenu, 2012 metais aktyviai dalyvavau antiskalūniniame judėjime prieš tuometinės A.Butkevičiaus Vyriausybės ketinimus leisti JAV kompanijai „Chevron“ pradėti Tauragės rajone ir aplinkiniuose Žemaitijos rajonuose skalūnų dujų gavybą. Tuometiniai šios technologijos šalininkai su aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu priešakyje mus įtikinėjo, kad nerimauti nėra ko, juk tame skystyje, kuris per gręžinį tūkstančiais tonų bus pumpuojamas į mūsų žemes, o po to pusė jo atgal bus sugrąžinama ir laikoma žemės paviršiuje, bus tik 2 procentai nuodų, o visa kita tik vanduo, suprask, visai nekenksmingas. Na, mes tuomet suvokėme, kad į stiklinę vandens įpylus 4 gramus (2%) gryno nuodo vanduo tikrai netaps geriamas. Ir visų bendru sutelktumu pavyko šiai nusikalstamai prieš gamtą ir žmones avantiūrai pasipriešinti. Dabar taip pat teigiama, kad čia nieko baisaus, čia tik kelios naujos modernios sąvokos, sampratos, o visa kita grynas gėris.

Taigi kuo mūsų Tauragės konvencija pranašesnė už Stambulo? Ogi tuo, kad mūsų konvencija leido susitarti trims to meto galingiausioms Europos karinėms jėgoms (Prancūzijos, Prūsijos ir Rusijos), kai po Tauragės konvencijos pasirašymo Europoje kuriam laikui stojo taika.

Deja, ši mums brukama Stambulo konvencija panašu, kad taika net nekvepia, o atneša į mūsų kraštą susipriešinimą, kuriam galo nematyti. Todėl visuomenėje kyla pagrįstas klausimas – kam reikalinga ratifikuoti tokį dokumentą, kuris, net jo šalininkų teigimu, smurto prieš moteris problemų labiau nei dabar galiojantys teisės aktai neišspręs, o gali tik dar labiau supriešinti jau ir taip į dvi nesutaikomas stovyklas padalintą visuomenę? Atsakymas aiškus, bet koks naujas dokumentas turi nešti santarvę, priešingu atveju jis yra tie 2 procentai nuodų vandens stiklinėje.

Virgilijus Kulikauskas

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą