fbpx

Teisinės konsultacijos: Kai kurie pažeidėjai mieliau renkasi areštinę negu kelių tūkstančių baudą (II dalis)

Dalintis:

Kada žmogus gali atgauti teismo atimtą vairuotojo pažymėjimą ir nuo kada skaičiuojamas šios teisės atėmimo terminas? Ar padarius smulkų autoįvykį reikia kviesti policiją? Į šiuos ir kitus klausimus apie administracinių teisės pažeidimų bylas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų atsako Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alenas Piesliakas.
– Situacija: policijos pareigūnai paima pažeidėjo vairuotojo pažymėjimą ir išduoda vadinamąsias laikinąsias teises, kurios galioja iki administracinio teisės pažeidimo bylos svarstymo teisme. Teismas nusprendžia atimti vairuotojo pažymėjimą, t. y. teisė vairuoti  transporto priemonę laikinai atimama. Nuo kada skaičiuojamas atėmimo terminas?- Paprastai policijos pareigūnai išduoda laikinąjį vairuotojo pažymėjimą, kuris galioja iki teismo posėdžio dienos, o tikrąjį vairuotojo pažymėjimą paima. Teismui išnagrinėjus bylą ir nusprendus atimti teisę vairuoti transporto priemonę, laikinasis pažymėjimas nustoja galioti, o tikrasis vairuotojo pažymėjimas vairuotojui negrąžinamas ir taip nuobauda pradedama vykdyti.Teismui atidėjus posėdį ar padarius  pertrauką nagrinėjant bylą, vairuotojas gauna teismo šaukimą, kurį pateikus kelių policijos pareigūnams laikinasis vairuotojo pažymėjimas pratęsiamas iki kito posėdžio, o bylą išnagrinėjus ir paskelbus nutarimą, nuobaudos terminas skaičiuojamas nuo nutarimo priėmimo dienos.- Jeigu pažeidėjas apskundžia nepalankų nutarimą atimti vairuotojo pažymėjimą, ar stabdomas šio nutarimo vykdymas? – Vairuotojui apskundus nutarimą, laikino vairuotojo pažymėjimo galiojimas tęsiamas toliau, iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo ir nuo galutinio sprendimo priėmimo pradedamas skaičiuoti teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo terminas. Jeigu priimant galutinį sprendimą vairuotojas turi tikrąjį vairuotojo pažymėjimą (dėl įvairių priežasčių policijos pareigūnai gali jo nepaimti), vairuotojas juo naudojasi, policijos pareigūnai gali pratęsti nuobaudos skaičiavimo terminą tam laikotarpiui, kuriuo vairuotojas naudojasi vairuotojo pažymėjimu.- Dažnos administracinių teisės pažeidimų bylos, susijusios su vairuotojų pasitraukimu iš eismo įvykio vietos. Kokios nuobaudos už tai numatytos? – Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos yra vienas sunkiausių pažeidimų, už kurį Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato galimybę skirti baudą nuo 3 iki 4 tūkst.  litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 5 metų arba administracinį areštą nuo 15 iki 30 parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 5 metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo 4 iki 5 tūkst. litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo arba administracinį areštą nuo 20 iki 30 parų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.- Ar asmuo baudžiamas ir už tai, jog jis stovėjimo aikštelėje vos kliudo šalia stovintį automobilį? – Dažniausiai vairuotojai pasišalina iš eismo įvykio vietos tada, kai šalia nebūna kitos, kliudytos transporto priemonės, vairuotojo. Tačiau vairuotojai turi atminti, jog jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį policijai. Daugeliui vairuotojų pažįstama situacija, kai po žiemos kruopščiai nuplovus automobilį ant kėbulo galima pamatyti daugybę smulkių įbrėžimų. Turtas sugadintas, transporto priemonės vertė yra sumažėjusi, tačiau už vertės sumažėjimą atsakingo asmens nėra.Todėl net esant menkiausiam įbrėžimui privalu palaukti kitos transporto priemonės vairuotojo arba kviesti policijos pareigūnus.- Ar visi pažeidėjai sutinka mokėti pakankamai dideles baudas, ar, pavyzdžiui, galima rinktis – užuot mokėjus baudą geriau pasėdėti areštinėje?- Teismas už pažeidimo padarymą gali paskirti tik tokios rūšies ir dydžio nuobaudą, kokia yra numatyta to pažeidimo sankcijoje. Jei už padarytą pažeidimą yra numatyta galimybė skirti tik baudą, alternatyvių nuobaudų paskyrimas negali būti svarstomas.Baudos vykdymas gali būti dviejų rūšių – savanoriškas ir priverstinis. Nubaustas bauda asmuo turi ją sumokėti per 40 dienų į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (būtina žinoti teismo baudos įmokos kodą). Asmeniui per nustatytą laiką nesumokėjus baudos, nutarimas perduodamas antstoliui priverstiniam vykdymui. Antstoliui neišieškojus baudos, teismas sprendžia klausimą dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais (1 nemokamų viešųjų darbų valanda už 10 Lt baudos, tačiau ne daugiau kaip 400 valandų), o neatlikus viešųjų darbų teismas sprendžia klausimą dėl jų pakeitimo į areštą (1 arešto para už 20 Lt baudos).Norėčiau priminti, kad nubaustojo pažeidėjo prašymu teismas gali baudos mokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui: pavyzdžiui, metams. Pasitaiko, jog nedideles pajamas gaunantys pažeidėjai patys prašo paskirti administracinį areštą, aiškindami, kad geriau pasėdėti už grotų, negu atsisveikinti su, pavyzdžiui, 4 tūkst. litų.Taip pat pasitaiko atvejų, kai vairuotojai teismo prašo skirti didesnes pinigines baudas ir trumpesniam laikui atimti teisę vairuoti transporto priemones.- Vairuotojai, kuriems buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones, po pusės nustatyto laikotarpio teismo gali prašyti sutrumpinti atėmimo terminą. Į kokias aplinkybes atsižvelgiama sutrumpinant šį terminą?- Vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemones, gali prašyti baudą paskyrusio organo sutrumpinti šios nuobaudos terminą. Prašymą galima pateikti esant kelioms sąlygoms: pirma, turi būti praėję ne mažiau kaip pusė paskirto nuobaudos laiko; antra, teisės atėmimo laikotarpiu vairuotojas turi būti nepadaręs kitų  pažeidimų; trečia,  jei teisė vairuoti transporto priemonę buvo atimta dėl to, kad buvo vairuota apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų – vairuotojas turi būti išklausęs Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų kursus apie alkoholio ar narkotinių medžiagų žalą ir pateikti  teismui pažymą. Esant šias sąlygas patvirtinantiems dokumentams, teismas sprendžia klausimą dėl paskirto laikotarpio sutrumpinimo.- Jei vairuotojui teisė vairuoti buvo atimta metams, o pažymėjimą teismas grąžino po pusmečio, ar jis turės iš naujo laikyti egzaminus vairuotojo pažymėjimui gauti?-  Tokiu atveju egzamino laikyti nereikės.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą