fbpx

Nusišnekėti galima ir iš automobilio, ir iš lovos iškritus

Dalintis:

Sakoma, kad lengviausia skaičiuoti svetimus pinigus ir svetimą skausmą iškentėti. Kad tuo įsitikintum nereikia net savos patirties. Tereikia nuolat skaityti abu rajoninius laikraščius ir suprasi, kad liaudies išmintis – teisinga. Pastebėjote, perskaitome straipsnį apie šiurpų savaitės autoįvykį, kitą kokią skaudžią nelaimę, žmogaus gyvenimo istoriją ar politinį įvykį ir kurį laiką jaučiamės sukrėsti, nelaimingi arba supykę.
Galiausiai, jei ne visiškai, tai bent dalinai užmirštame mus sukrėtusį įvykį, suprantama, iki kito panašaus turinio straipsnio. Svetimus išgyvenimus ,,kaupia” ir nuolat juos prisimena tik silpnesnės psichikos žmonės. Stiprios asmenybės kasdien skaito ,,Akistatą” ir  – nieko. Apie tokius sakoma – ,,užsigrūdinę” arba svetimam skausmui abejingi žmonės. Bet abejingais tampa ne tik stiprūs žmonės. Daugelis žmonių, kaip viena mano pažįstama, informaciją laikraštyje pirmiausia perskaito kaip ,,pliotką”, o išvadą (priklausomai nuo autoriaus) arba priima tokią kokią perša laikraštis, arba (dažniausiai) padaro savo. Anot jos, ypač tai būdinga politinio pobūdžio straipsniams. Skaitytojai nėra tokie kvaili, kaip mano politikai. Daugelis skaitytojų puikiai žino netgi kieno interesų ausys kyšo straipsnyje, kodėl ir kada politinė intriga prasidėjo, numato jos baigtį ir t.t.  Todėl politikams rašant straipsnius irgi reikėtų daryti bent šiokias tokias išvadas – nenusišnekinėti lyg iš automobilio ar iš lovos iškritus.Kadangi politikų ,,vežėčiose” jaučiuosi naujokė, tai į senų politikų informaciją žiūriu rimtai ir iš esmės. Įžvelgusi, kad rašoma netiesa, bandau bent kiek giliau ,,pasiknaisioti” kodėl taip daroma, kaip yra iš tiesų.Tarkime, ,,Tauragiškių balso” 2007 rugpjūčio 14 d. Nr.91(2210) straipsnyje ,,Meras R.Piečia kalba lyg nukritęs iš Mėnulio” piktinamasi, kodėl rajono meras savo 100 dienų valdžioje išbuvimo pranešime neužsimena, jog buvusi valžia dabartinei valdžiai paliko nepanaudotų lėšų likutį – iš viso 2 mln. 600 tūkst. litų. Neva šiomis (viršplaninėmis) lėšomis galima dengti kreditorinius įsiskolinimus arba jas investuoti į naujus projektus. Mano turimomis žiniomis praėjusios valdžios paliktoms skoloms, kurias teks grąžinti iš rajono biudžeto iždo, trūksta net 4 mln. litų. Tiesa, dalis lėšų jau gauta (jos skaičiuojamos milijonais ir šimtais tūkstančių litų) iš privačių ir atskirų ministerijų fondų. Skolos dengiamos ir paskolomis, bet vis dar trūksta apie 900 tūkst litų. Taip, teks skolinis, o atiduoti iš rajono biudžeto ir grąžinti su palūkanomis.Ta tema pakalbintas rajono meras R.Piečia sakė: ,,Tos viršplaninės lėšos panaudotos neišspręstų problemų sprendimui. Rajono savivaldybės darbuotojų naudojimuisi skirti automobiliai buvo 20 metų senumo (raj. Savivaldybės autoūkyje buvo ir 27-erių metų senumo automobilių – aut. pastaba). Juos reikėjo būtinai keisti ne dėl pramogos, o dėl reikalo, kad darbuotojai galėtų operatyviai ir kokybiškai dirbti. (Rajono Taryba tam pritarė – G.A.). Šiuo metu visi darbuotojai aprūpinti tarnybiniu transportu. Dabar tik vicemeras neturi automobilio, bet mudu sėkmingai dalinamės vienu atomobiliu. 67 tūkst. litų išleidome laiptams prie Kultūros rūmų įrengti”.Skaitytojams reikėtų priminti, kad Kultūrios rūmų renovacijos projektas buvo teikiamas 6 mln. litų vertei, o kainavo 10 milijonų. (Beje, tuo klausimu anuomet labai trūko informacijos. Mieste sklandė gandas, kad Kultūros namų remontos kainuos tik 2 mln. Litų. – A.G.) Todėl nenuostabu, kad daugelis tauragiškių ,,skausmingai” vertina bet kokius trūkumus (defektus, skolas) susijusius su Kultūros rūmų renovacija. Beje, tame pat straipsnyje rašoma, neva rajono Tarybos narys Pranas Petrošius sakęs, kad: ,,Buvusi valdžia padarė viską, kad būtų pradėta remontuoti ,,Šaltinio” pagrindinė mokykla, buvo parengti dokumentai Žygaičių gimnazijos ir ,,Šaltinio” pagrindinės mokyklos renovacijai”, ,,Kad nebuvo pateiktos paraiškos lėšoms gauti, kalta naujoji valdžia – juk paraiškas buvo galima pateikti iki birželio 15 dienos”.Redaktorius Linas Jegelevičius šiuos žodžius rašė kaip tiesioginę kalbą. Suprask, už pasakytus žodžius atsako respondentas. Betgi ir korespondentui derėtų žinoti, kiek tiesos ar melo yra respondento pasisakyme. Mano supratimu tai, ką sako buvęs meras Pranas Petrošius – iš piršto išlaužti faktai.Panagrinėkime kaip buvo ir yra ištikrųjų.  Praėjusiais metais (t.y. 2006 m) buvo kreiptasi ne dėl Žygaičių ir ,,Šaltinio” vidurinės mokyklų, o dėl Kultūros namų, ,,Vytauto” stadiono, apskrities bibliotekos pastato rekonstrukcijos, Šakviečio pagrindinės ir dėl Žalgirių vidurinės mokyklų. Buvo prašyta 7 mln. Lt. Kiek prašė, tiek ir gavo, bet juos ,,suvalgė” vieni Kultūros rūmai.Pasak rajono savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjos Genovaitės Pukelytės rajono savivaldybės Švietimo skyrius ruošė dokumentus dėl rajono bendrojo lavinimo mokyklų pastatų atnaujinimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis įtraukimo į eilę, tačiau tai buvę 2005 metais.Rajono Taryba 2005 gruodžio 7 d. (Nr.1-340), vadovaudamasi atitinkamo Švietimo įstatymo straipsnio dalimi ir LR Vyriausybės nutarimu, nusprendė patvirtinti Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklų pastatų atnaujinimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis eilę.  Toje eilėje buvo: Tauragės ,,Žalgirių”, ,,Šaltinio” ir Žygaičių vidurinės mokyklos. Įsipareigota skirti iki 25 proc. savivaldybės biudžeto lėšų aukščiau minėtoms išlaidoms dengti. Rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus teikimas Švietimo ir mokslo ministerijai paruoštas 2005-12-14 d. (nr. 19-4294). Posėdis Švietimo ministerijoje šiuo klausimu turėjęs vykti 2005-12-19 d., bet dokumentai iš Tauragės, neva, tos dienos posėdžiui nebuvę pristatyti. Matomai savalaikiam dokumentų pristatymui sutrukdė įsiterpusios poilsio dienos, nes 14-oji – penktadienis. Sužinojau ir kitokių apmaudžių ,,smulkmenų”, bet jos – gando lygio. Todėl negaliu teigti, kad dokumentų pristatymas nelaiku lėmė apsisprendimą dėl ,,Šaltinio” vidurinės mokyklos rekonstravimo paraiškos pakeitimo. Tačiau akivaidu, kad 2006-02-21 (nr.19-1016) dieną LR finansų ministerijai ir LR Švietimo ministerijai rajono mero pavaduotojas Arūnas Gendrolius (suprantama, ne be mero R.Petrošiaus žinios) turėjo pasirašyti raštą, kuriame rašoma: ,,Tauragės rajono savivaldybės administracija keičia pateiktą Tauragės ,,Šaltinio” vidurinės mokyklos rekonstravimo paraišką į Žalgirių vidurinės mokyklos paraišką”, nes ji jau buvo pradėta renovuoti. Tačiau rajono Švietimo skyriaus vedėjas E.Šteimantas įsitikinęs, kad  savo noru nereikėjo atsisakyti ,,Šaltinio” vidurinės mokyklos paraiškos. Neva pradėtai ,,Žalgirių” vidurinės mokyklos renovacijai  būtų buvę lengviau gauti arba baigti rajono biudžeto lėšomis. Derėję pakovoti už ,,Šaltinio” vidurinės mokyklos paraišką.Išeitų, kad ne dabartinė valdžia kalta, kad ,,Šaltinio” vidurinės mokyklos paraiška atidėta?Kalbant apie dabartinės valdžios teikiamas paraiškas savo ausimis girdėjau, kaip Finansų ministerijos investicijų skyriaus vyr. specialistė Rima Usonienė patikino, kad dokumentai buvo pristatyti laiku – 2007 gegužės 4 dieną, kai tuo tarpu buvo galima pristatyti iki birželio 15 dienos. Tačiau tokio pobūdžio investiciniai projektai Seime bus svarstomi tik gruodžio mėnesį. Ar jie bus patvirinti ir skirtos lėšos – priklauso ir nuo Seimo narių. Be to, šiais metais pristatyti Valstybės investicijų programos projektai – trimečiai. Todėl būtų vykdomi tik iš 2008-2010 metams finansuojamų lėšų. Prie tos pačios temos galiu pridurti, kad panašaus pobūdžio projektai ruošiami ne vieną dieną ir kainuoja nemažus pinigus. Tarkime šių metų  (turiu mintyje ir ,,Šaltinio” vid. m-los) projektų paraiškoms paruošti energetinio audito techniniai dokumentai, investiticinio projekto parengimo dokumentais ir techninio projekto dokumetai kainavo apie 500 tūkst. litų.Skaitytojams turėtume pasakyti ir tai, kad Šakviečio pagrindinėje mokykloje minėtą dieną buvo tik 15 mokinių, o ne 34, kaip aukščiau minėtame straipsnyje teigiama. Numatoma, kad mokykloje dirbs 2 mokytojai. Kiek realiai Šakviečio pagrindinėje mokykloje mokysis mokinių sužinosime tik rugsėjo pirmąją.Į R. Parnarausko kritiką, neva naujoji valdžia su R. Piečia priekyje pradėjo gatvių remontą nuo komercinių objektų – pirmiausia buvo išasfaltuota Kranto gatvė prie kavinės ,,Banga”, dabartinis rajono meras atsakė:- Dabartinė valdžia gatvių renovavimo dar net nepradėjo. Kranto gatvės remonto savo iniciatyva ėmėsi miesto seniūnas V. Žilius ir už tai reikia jį pagirti, kad iki Tauragės 500 jubiliejinio renginio suspėjo sutvarkyti. Minėtoje gatvėje, fejerverko metu, susirinko ypatingai daug rajono gyventojų, svečių iš visos respublikos ir užsienio. Didžiausia gėda būtų, jei tokio renginio metu duobėtoje gatvėje kas nors būtų suklupęs, susižeidęs. Suprantama, imsimės ir gatvių renovavimo, ir įvažiavimų į daugiabučių namų kiemus, nes kai kuriose gatvėse neįmanoma įvažiuoti nei Greitosios medicinos pagalbos automobiliams, nei Gaisrinės, nei kitam skubias paslaugas atliekančiam transportui. Ypač sudėtinga į daugiabučių kiemus patekti piko valandomis ar nakty. Tačiau įvažiavimus reikia tvarkyti iš esmės, o ne ,,lopyti”. Todėl reikalingas ir atitinkamas pasiruošimas. Automobilių parkavimosi aikšteles ir praplatintus įvažiavimus į daugiabučių kiemus teks projektuoti iš biudžeto lėšų.Apie viziją. Buvęs meras apie viziją pradėjo kalbėti tik baigiantis kadencijai ir prasidėjus rinkiminei kapanijai. Joje buvo minimi visos anos kadencijos rajono Tarybos nuveikti darbai, projektai ir jų tąsa. Manau, kad tą patį galės padaryti ir dabartinis rajono meras R. Piečia. Apie nuveiktus darbus ir jų tąsą dabartinis meras pažadėjo nuolat informuoti, skelbti spaudoje.Belieka mums panorėti, kad dabartinis meras sąžiningai dirbtų, nesėdėtų vietoje džiaugdamasis nuveiktais darbais (kaip būdinga kai kam), judėtų į priekį, o apie viziją ir nuveiktus darbus, tarkime po metų, rinkėjai gali tiesiog pareikalauti pasisakyti.Nieko verti paistalai ir apie dabartinės valdžios didelius atlyginimus. Palyginimui pasiėmiau buvusios ir dabartinės valdžios atlyginimų lenteles.  Buvusio ir dabartinio mero atlyginimai vienodi – 4640 litų. Buvęs meras viso gaudavo 5336 litų, nes jo priedas už stažą 696 litai prisidėdavo, o dabartiniam merui priedai nepriklauso. Tiesą sakant nelabai supratau kodėl, nes ir jis valstybinėje įstaigoje 18 metų dirbo, tik, kaip teigė pats Robertas Piečia, komercinio pobūdžio pareigybėse dirbusiems valdininkams nevalia naudotis valstybiniais priedai. Buvęs mero pavaduotojas gaudavo mažiau už dabartinį vėlgi dėl skirtingo priedų dydžio, kuris priklauso nuo darbo stažo valstybinėse įstaigose. Taip galima lyginti kiekvieno valdininko gaunamą atlyginimą atskirai, bet mums nuo to nepadidės atlyginimai. Bet esu įsitikinusi, kad nuolat be ypatingo reikalo keikiant, peikiant ir ujant dabartinės valdžios atstovus, bandoma pasiekti kažkokio tikslo.Gražina AGAPOVATauragės rajono savivaldyės tarybos narė

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą