Skaudviliškiai gandais apie seniūnijos reorganizavimą netiki

Dalintis:

Kai kurios šalies savivaldybių tarybos yra apsvarsčiusios savo rajono teritorijos bendrojo plano erdvinę koncepciją, kurioje numatyta suteikti kategorijas rajono miestams ir stambioms gyvenvietėms, tiksliau – seniūnijų centrams. Nuo suteiktų kategorijų priklauso seniūnijų plėtra, skiriamos investicijos, bendruomenių teikiamų programų finansavimas ir kita finansinė parama. Aukštesnės kategorijos gyvenvietės arba seniūnijų centrai gali tikėtis didesnės paramos. UAB „Urbanistika“ 2006 m. parengto Tauragės apskrities generalinio plano koncepcijoje „Erdvinės regioninės politikos organizavimas“ (68 psl.) yra numatyta prielaida įsteigti  Skaudvilės savivaldybę. 1950–1962 metais Skaudvilė buvo rajono centras, 1962–1995 metais Skaudvilės miestas ir apylinkė egzistavo kaip atskiri  administraciniai vienetai. Pastaruoju metu pasklido gandas apie galimą Skaudvilės seniūnijos reorganizavimą. Nepatvirtintais duomenimis, apie naujos Skaudvilės savivaldybės steigimą lyg ir nekalbama, tačiau minčių apie Skaudvilės kaimiškosios seniūnijos (pavadinimas gali keistis) steigimą ganduose galima įžvelgti. „Tauragės kurjeris“ domėjosi, ką apie tai mano Skaudvilės gyventojai.
Antanas:– Nedaug apie kokias nors seniūnijos reformas girdėjau. Skaudvilėje gyvenu nuo 1950 metų. Dirbau mokyklos direktoriumi, tad, galima sakyti, gyvenime šio to mačiau. Kaimuose gyventojų gerokai sumažėjo. Jauni išvažiavo į užsienį, seni išmirė. Kas dar pakruta, iš toliau  į Skaudvilę atvažiuoja apsipirkti, tada ir valdiškus reikalus seniūnijoje susitvarko. Gal ir nori valdžia būti arčiau žmonių, bet argi kiekviename kaime po valdininką pastatysi? Jeigu tai ne gandas, tai aš tame sumanyme nematau naudos.Regina:– Kam to reikia? Gal už tas lėšas geriau Skaudvilėje įsteigti vaikų darželį ar padaryti kitokį naudingą darbą. Kelios šiltos darbo vietos gal ir atsiras, bet nuo to gyvenimas nei Skaudvilėje, nei kaimuose nepagerės. Reikia stiprinti kaimų ir miestelių bendruomenes, daugiau valdžios įgaliojimų suteikti seniūnaičiams. Ne nuo to galo valdžia ruošiasi gelbėti mūsų kaimus. Kai toks nedarbas, tokia socialinė atskirtis, reikia galvoti ne apie naujas valdininkų kėdes, o apie tai, kaip žmonėms suteikti galimybę išgyventi, kad jie nesijaustų atstumti. Kad Skaudvilės seniūniją pasieks kokios nors reformos, šiandien abejoju.Ignas:– Nereikia nei naujų seniūnijų, nei tokio didelio Seimo. Šalelė kaip špygelė, o Seimas vos ne  kaip Amerikoj. Valdininkai turi dirbti, o ne plepėti telefonais arba be perstojo kavą gerti. Nueik, tamsta, į kokią nors įstaigą, kol kokios nors ponios neišgers kavos, neišsiplepės, niekas į tave akių nepakels. O jeigu ir pakels, pasijusi kaltas, kad sutrukdei. Reformos ant reformų, tik ar gyvenimas gerėja? Nesimato. Jeigu seniūnijai trūksta specialistų, tegul ieško, tegul plečiasi, nors žmonėms valdininkų pagalbos ne kasdien reikia. Neverta be reikalo pinigų mėtyti.Rita:– Esu skaudviliškė, tačiau jau penkeri metai dirbu Vokietijoje. Apie valdžios planus ar  ketinimus nedaug galiu pasakyti, pagaliau jie dabar man nelabai rūpi. Skaudvilėje darbo nėra. Nepadaugės jo ir po seniūnijos reorganizavimo, žinoma, jeigu toks bus. Pragyventi už minimalų atlyginimą darosi neįmanoma, o kokį nors darbą galima susirasti tik Tauragėje ar kitame didesniame mieste. Vien važinėjimas kiek kainuoja. Geriau jau Vokietijoje rūpintis senukais. Jeigu seniūnijoje būtų kokių nors pasikeitimų, atsirastų, kas tas šiltas darbo vietas užimtų ir be mūsų. Man atrodo, kad tokie ketinimai nerealūs, tačiau stebuklų šalyje visko gali atsitikti.Kalbino ir fotografavo Eugenijus Skipitis

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą