KATEGORIJA: UAB TRATC

Sudrausminti šiukšlintojus sumanė šmaikščiai

Ko valdžia aplinkos ministrui neparodė